Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingarna åk4

Skapad 2019-01-13 15:28 i Edsskolan Östhammar
Ett tema om Vikingarna för år 4
Grundskola 4 Historia
De människor som levde i Skandinavien mellan ungefär 800-1100 efter Kristus har kommit att kallas vikingar, och tidsperioden kallas för vikingatiden. Vikingarna var kända för att plundra och härja men de var också mycket skickliga handelsmän, hantverkare, berättare, diplomater och upptäcktsresande. Det och mycket mera ska du få chansen att få veta mera om under några veckor.

Innehåll

Syfte:

Att du ska utveckla dina kunskaper om historiska förhållanden och om hur historia kan användas för olika syften. Du ska också få lära dig  om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar och om hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer. Du ska också få lära dig hur vi fortfarande i vår tid kan kan se spår efter vikingatiden.

 

Centralt innehåll:


Kunskapskrav:

 • Du ska veta att vikingatiden var den senaste delen av järnåldern
 • Du ska känna till människornas levnadsvillkor under vikingatiden ( mat, yrken, lekar, kläder, färdmedel mm)
 • Du ska känna till Birka betydelse under vikingatiden
 • Du ska känna till vikingarnas resor och vad det betydde för människorna hemma och dit de reste.
 • Du ska känna till vikingarnas gudar och andra gestalter - asatron
 • Du ska känna till hur vikingarna kom i kontakt med kristendomen och hur Sverige började kristnas
 • Du ska känna till spår som finns kvar efter vikingatiden - namn, spår i naturen, runskrift m.m.Matriser

Hi
Vikingarna

Nivå 1
Utvecklingsmöjlighet
Nivå 2 Kunskapskrav för årskursen
Nivå 3
Historiska tidsperioder
Forntiden
 • Hi  E 6
Du kan berätta vilka olika tidsperioder som räknas in i den svenska forntiden med stöd av någon.
För att nå nästa nivå behöver du känna till i vilken kronologisk ordning de olika tidsperioderna kom. Det kan du göra genom att du gör en tidslinje.
Du kan berätta vilka olika tidsperioder som räknas in i den svenska forntiden och känner till i vilken kronologisk ordning de olika tidsperioderna kom.
Resor
Känna till vikingarnas resor.
 • Hi  E 6
Du känner till att vikingarna reste ut i världen och vad de reste på.
För att nå nästa nivå behöver du känna till några platser vikingarna reste till och redogöra för dem.
Du känner till att vikingarna reste ut i världen, hur de reste och du kan redogöra för några platser dit vikingarna reste.
Du har kunskaper om hur och vart vikingarna reste, varför de reste och vad deras resor innebar för människorna i form av ex. handel, kulturutbyte.
Städer
Känna till städerna betydelse
 • Hi  E 6
Du känner till några viktiga städer under vikingatiden
Leva och samhälle
Känna till hur man levde på vikingatiden och hur deras samhälle var uppbyggt.
 • Hi  E 6
Du känner till att människors levnadsvillkor såg olika ut under vikingatiden.
För att nå nästa nivå behöver du kunna återberätta hur livet kunde se ut om man var kvinna, man eller barn och hur livet kunde vara beroende på vilken klass man tillhörde.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg olika ut under vikingatiden. Du kan muntligt eller skriftligt berätta hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn.
Religion
Känna till asatron och de mest kända asagudarna och deras kännetecken.
 • Re  E 6
Du kan benämna någon av de mest kända asagudarna vi namn.
För att nå nästa nivå behöver du lära dig mera om de mest omtalade gudarna inom asatro. Vad de heter och vad som kännetecknar dem.
Du kan kortfattat redogöra fakta för asatron, samt känna till namnen och kännetecknen på några av de mest kända asagudarna.
Du kan redogöra fakta för asatron, samt känna till de mest kända asagudarna och deras kännetecken.
Spår från förr
Känna till vilka spår som finns kvar från vikingatiden.
 • Hi  E 6
Du kan ge exempel på någon vikingatida lämning.
För att nå nästa nivå behöver du kunna berätta något om hur vikingarna levde som hjälper oss att få en bild över hur de levde eller vad de gjorde under den tiden.
Du kan berätta något om hur vikingar klädde sig, vad de åt och hur de bodde under vikingatiden samt berätta hur vi kan veta de sakerna.
Du kan ge exempel på spår som finns kvar än idag efter vikingarna - i tex namn eller i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: