Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gymnastik med redskap åk 4-6

Skapad 2019-01-13 16:04 i Österlids förskola Trelleborg
redskapsgymnastik Idrott och hälsa
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Du kommer att få jobba med din knopp som ska styra din kropps rörelser på bästa sätt! Hur ska du göra för att på olika sätt komma över, förbi, under, runt, längs med olika gymnastik redskap.

Innehåll

Innehåll: Vi kommer att arbeta med stationer med redskapsgymnastiska rörelser och redskapsbanor.

Bedömning: Bedömningen sker kontinuerligt. 

Tidsplan: Vi kommer arbeta med detta område v. 2-4.

Lektionsplanering: 

Lektion 1 Matta, räck och plint
Lektion 2 Plint, trampett, räck och ringar
Lektion 3 Ringar, matta, trampett och räck

Arbetssätt och Undervisning:
- Förevisning
- Praktiska moment

Begreppslista

  • Ljushopp, X-hopp, volt
  • Kombinerade rörelser
  • Spänst
  • Kullerbytta, hjulning

Matriser

Idh
Idrott & hälsa Redskapsgymnastik åk. 4-6

Redskapsgymnastik

  • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • Idh  4-6   Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  • Idh  E 6   Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Når ej målen ännu
Till viss del
Relativt väl
Väl
Kraftinsats
Rörelsen utförs till viss del ekonomiskt med delvis avvägd kraftinsats.
Rörelsen utförs till övervägande del ekonomiskt med avvägd kraftinsats.
Rörelsen utförs ekonomiskt med väl avvägd kraftinsats.
Rörelseövergångar
Rörelsen utförs till viss del med konsekventa rörelseövergångar.
Rörelsen utförs relativt väl med etablerade och konsekventa rörelser med stabila rörelseövergångar.
Rörelsen utförs väl med etablerade, avspända och konsekventa rörelser med flyt och stabilitet i rörelseövergångar.
Säkerhet
Rörelsen utförs med viss tvekan och flera försök kan behövas för ett likartat resultat.
Rörelsen utförs utan tvekan och rörelsen kan upprepas med likartat resultat.
Rörelsen utförs målmedvetet utan tvekan och kan upprepas med samma resultat.
Rytm och balans
Rörelsen utförs med viss rytm och balans.
Rörelsen utförs med relativt god rytm och balans.
Rörelsen utförs med god rytm, precision och balans.

Samtala

Når ej målen ännu
Till viss del
Relativt väl
Väl
Samtala
Enkla och till viss del underbyggda resonemang Vad har vi gjort? Eleven kan enkelt beskriva vad hon/han har övat på och samtala om sina upplevelser av aktiviteterna med hjälp av några relevanta ord och begrepp. Vad har vi tränat? Eleven kan i någon mån identifiera vad som tränas och till viss del beskriva vad som kännetecknar träningen i genomförda aktiviteter. Hur har din hälsa (fysiskt, psykiskt och socialt) påverkats? Eleven kan ge enkla exempel, i någon mån motivera sina ställningstaganden och föra ett till viss del underbyggt resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan (fysiskt, psykiskt och socialt) och den fysiska förmågan.
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang Vad har vi gjort? Eleven kan beskriva vad hon/han har övat på och samtala om sina upplevelser av aktiviteterna med hjälp av i huvudsak relevanta ord och begrepp. Vad har vi tränat? Eleven kan i huvudsak identifiera vad som tränas och relativt väl beskriva vad som kännetecknar träningen i genomförda aktiviteter. Hur har din hälsa (fysiskt, psykiskt och socialt) påverkats? Eleven kan ge utvecklade exempel, i huvudsak motivera sina ställningstaganden och föra ett relativt väl underbyggt resone- mang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan (fysiskt, psykiskt och socialt) och den fysiska förmågan.
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang Vad har vi gjort? Eleven kan utförligt beskriva vad hon/han har övat på och samtala om sina upplevelser av aktiviteterna med hjälp av relevanta ord och begrepp. Vad har vi tränat? Eleven kan identifiera vad som tränas och väl beskriva vad som kännetecknar träningen i genomförda aktiviteter. Hur har din hälsa (fysiskt, psykiskt och socialt) påverkats? Eleven kan ge välutvecklade exempel, motivera sina ställningstaganden med hjälp av sakliga argument och föra ett väl underbyggt resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan (fysiskt, psykiskt och socialt) och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: