Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 7: Was wollen wir machen?

Skapad 2019-01-13 16:56 i Östra grundskolan Huddinge
I detta arbetsområde tränar vi på att använda modala hjälpverb, och med hjälp av dessa samtala om vardagliga aktiviteter samt beskriva vad man kan göra på en viss plats.
Grundskola 7 – 8 Moderna språk - språkval
I detta arbetsområde lär vi oss att samtala och skriva om olika vardagliga aktiviteter och platser med hjälp av modala hjälpverb.

Innehåll

 

 

Syfte

Förmågor att träna

När vi är klara ska du kunna

Det här ska vi göra

Så här får du visa att du har lärt dig


Bli ännu bättre på att läsa, förstå och uttrycka dig på tyska, och nu med särskilt fokus på interaktion. Lära dig mer om platser i de tysktalande länderna.
- förstå och tolka innehållet i olika slags texter

- formulera dig och kommunicera i tal och skrift

- anpassa språket efter olika mottagare
...ställa frågor om olika aktiviteter med hjälp av modala hjälpverb.

...svara på motsvarande frågor.

...känna till de modala hjälpverbens böjning i presens.

...ytterligare vardagliga aktiviteter på tyska.

...lite mer om en plats i ett tysktalande land.


Läsa texter i textboken Genau, kapitel 6 (s. 41-49).

Göra övningar i arbetsboken.

Träna på att samtala.

Träna på att skriva dialoger, samt en egen text om en plats och vad man kan göra där.


Muntliga uppgifter (dialoger/samtal).

En text som du skriver själv.

Läxförhör under arbetsområdets gång.


Matriser

M2
Tyska: Skriva, interagera, läsa + realia

F
E
C
A
Förstå text
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du uppnår inte kunskapskraven.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i texter vi läser.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i texter i läser.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i texter vi läser.
Välja och använda material
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du uppnår inte kunskapskraven.
Du väljer bland de texter vi läst och lyssnat på och använder med viss relevans det valda materialet när du skriver din egen text (t.ex. ord och uttryck).
Du väljer bland de texter vi läst och lyssnat på och använder på ett relevant sätt det valda materialet när du skriver din egen text (t.ex. ord, uttryck och formuleringar).
Du väljer bland de texter vi läst och lyssnat på och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet när du skriver din egen text (t.ex. ord, uttryck, formuleringar och grammatik.)
Formulera sig skriftligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du uppnår inte kunskapskraven.
I din skriftliga framställning uttrycker du dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. En tysk skulle med viss välvilja förstå vad du vill säga.
I din skriftliga framställning uttrycker du dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. En tysk skulle förstå vad du vill säga, även om din grammatik inte är helt korrekt.
I din skriftliga framställning uttrycker du dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. En tysk skulle utan problem förstå vad du vill säga, och du behärskar den grammatik vi har arbetat med.
Bearbeta och förbättra
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du uppnår inte kunskapskraven.
Efter feedback kan du bearbeta din framställning och göra enstaka enkla förbättringar.
Efter feedback kan du bearbeta din framställning och göra enkla förbättringar.
Efter feedback kan du bearbeta din framställning och göra enkla förbättringar. Du ser då till helheten, inte bara till enstaka kommentarer från läraren.
Uttrycka sig muntligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du uppnår inte kunskapskraven.
I muntlig interaktion uttrycker du dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. En tysk skulle med viss välvilja förstå vad du vill säga. Du använder en text som stöd.
I muntlig interaktion uttrycker du dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. En tysk skulle förstå vad du vill säga, även om din grammatik inte är helt korrekt. Du talar relativt fritt utifrån stödord.
I muntlig interaktion uttrycker du dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar. En tysk skulle utan problem förstå vad du vill säga, även om din grammatik inte är helt korrekt. Du talar relativt fritt och utan stödord.
Strategier för kommunikation
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du uppnår inte kunskapskraven.
Du använder dig av någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen.
Du använder dig av flera olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Du använder dig av flera olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen. Detta gör att konversationen flyter på utan större problem.
Realia
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du uppnår inte kunskapskraven.
Du känner till och berättar i enkel form om en plats i ett tysktalande land.
Du känner till och berättar i enkel form om en plats i ett tysktalande land.
Du känner till och berättar översiktligt om en plats i ett tysktalande land.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: