Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämförelseor och Lägesord

Skapad 2019-01-13 17:33 i Gamla Ytterby förskola Vaxholm Stad
Här skriver du en kort beskrivning av planeringen som syns under TITEL i skolbanken
Förskola
Det finns många vanliga ord som ofta förekommer i matematiska sammanhang tex. jämförelseord och lägesord. Vi vill ge barnen tillfälle att utforska de olika begreppen samt visualisera detta och genom det få en ökad förståelse för densamma.

Innehåll

MÅL

I mindre grupper vill vi ge barnen förutsättningar till att utveckla sin språkliga förmåga och matematiska förståelse för innebörden och betydelsen av jämförelseord och lägesord.

Språk och handling hjälper till att klargöra betydelsen av språket.

Vi bjuder in barnen till kommunikation och uppmuntra dem att använda ord för att beskriva, förklara, resonera om innehållet av de aktiviteter vi gör

Målkriterier

Genom erfarenheter i meningsfulla sammanhang utvecklas, förändras och fördjupas barns förståelse för betydelsen av jämförelseord och lägesord. I olika vardagliga sammanhang kommer vi framöver se och höra hur det enskilda barnets förståelse för dessa matematiska begrepp har utvecklats och om de använder sig av dessa ord i rätt sammanhang.

 

AKTIVITETER

  • Tankekarta om barnens förförståelse - Genom det kan vi skapa aktiviteter/utmaningar på lagom nivå för det enskilda barnet.
  • Genom olika aktiviteter i meningsfulla sammanhang kommer vi uppmuntra barnen att använda ord för att beskriva, förklara, resonera om innehållet.

DOKUMENTATION

I lärlogg för grupp.

Väggdokumentation

Enskilda lärloggar

 

Kopplingar till läroplanen

  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: