👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT-19 MUSIK år 5

Skapad 2019-01-13 17:58 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 5 Musik
Vi arbetar med "Musik A till Ö" och målet är att du ska utveckla dina förmågor att sjunga, spela, skapa musik samt reflektera kring musikens utveckling och påverkan på människor.

Innehåll

Arbetsområde, tidsperiod, årskurs, datum

"Musik A till Ö". Läsåret Ht18 - Vt 19.

 

 

Konkretisering

Du tränar förmågan att sjunga genom att:

 • försöka sjunga tillsammans med klassen
 • försöka följa sångens melodi och takt

Du tränar förmågan att spela genom att:

 • träna på att spela en del av en enkel melodi
 • träna in två ackord som du spelar till en melodi
 • gemensamt med klassen träna på hur man spelar slagverk

Du tränar förmågan att skapa musik genom att:

 • skapa en egen musikvideo 
 • skapa musik i Garage Band

Du tränar förmågan att reflektera kring musik genom att:

 • skriva en kort text om hur du upplever musik och hur det är att sjunga och spela
 • delta aktivt genom diskussion och skriftlig medverkan under arbetsområdet "Musik A till Ö".

Du tränar förmågan att ha kunskap om musikinstrument genom att:

 • lära dig känna igen ljudet från och utseendet på de vanligaste instrumenten inom sträng, blås, tangent, elektroniska och slagverksinstrument.

Du tränar förmågan att ha kunskap om de olika musikstilarna genom att:

 • lyssna på och lära dig om: klassisk, visa, gospel, blues, rock´n roll, rock, pop, disco, dansband, rap, EDM. 

 

Centralt innehåll

Undervisning

Vi arbetar med "Musik A till Ö" som utgår i från en artist/grupp i alfabetisk ordning. Utifrån artistens/gruppens musik arbetar vi med musikstil, instrument samt hur musiken påverkar oss. Eleverna gör skriftliga reflektioner kring sina musikupplevelser.

Vi tränar på att spela en enkel melodi på klaviatur samt kompa med två ackord på klaviatur och gitarr.

Eleverna gör en egen musikvideo  genom att välja bilder som förstärker den musik eleven har skapat i Garageband.

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att delta aktivt under lektionerna och genomförda uppgifter.

Utvärdering

Planeringar, matriser och kunskapsutveckling uppdateras löpande på UNIKUM.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
HT 18 Musik år 5

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att sjunga, spela, skapa musik samt reflektera kring musikens utveckling och påverkan på människan.

 • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu   analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
E
C
A
Du försöker sjunga med när klassen sjunger tillsammans. För högre betyg sjunger du i mindre grupp eller själv för att visa din förmåga i att sjunga.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Du spelar en liten del av en melodi på klaviatur. Du spelar två ackord till en melodi. Du deltar i gemensam slagverksspel. För högre betyg spelar du in när du spelar för att visa dina förmågor att spela och kompa en enkel låt.
Elev¬en kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas-och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas-och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas-och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
När du sjunger och spelar visar du att du kan hålla takten och att musiken "flyter".
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god tajming och med passande karaktär.
Du skapar en egen musikvideo med valfri musik och bild som förstärker musiken.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Du skriver en kort text om: hur du upplever musik och hur det är att sjunga och spela.
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Du deltar aktivt; muntligt och skriftligt i uppgifter under arbetsområdet "Musik A till Ö".
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du känner igen och kan berätta om de vanligaste instrumenten.(Sträng, blås, tangent, elektroniska, slagverk.) Du kan även känna igen och berätta om olika musikstilar: klassisk, visa, gospel, rock´n roll, rock, pop, disco, dansband, rap, EDM.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Mu
VT 19 Musik år 5

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att sjunga, spela, skapa musik samt reflektera kring musikens utveckling och påverkan på människan.

 • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu   analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du försöker sjunga med när klassen sjunger tillsammans. För högre betyg sjunger du i mindre grupp eller själv för att visa din förmåga i att sjunga.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Du spelar en liten del av en melodi på klaviatur. Du spelar två ackord till en melodi. Du deltar i gemensam slagverksspel. För högre betyg spelar du in när du spelar för att visa dina förmågor att spela och kompa en enkel låt.
Elev¬en kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas-och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas-och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas-och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
När du sjunger och spelar visar du att du kan hålla takten och att musiken "flyter".
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god tajming och med passande karaktär.
Du skapar en egen musikvideo med valfri musik och bild som förstärker musiken.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Du skriver en kort text om: hur du upplever musik och hur det är att sjunga och spela.
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Du deltar aktivt; muntligt och skriftligt i uppgifter under arbetsområdet "Musik A till Ö".
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du känner igen och kan berätta om de vanligaste instrumenten.(Sträng, blås, tangent, elektroniska, slagverk.) Du kan även känna igen och berätta om olika musikstilar: klassisk, visa, gospel, rock´n roll, rock, pop, disco, dansband, rap, EDM.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.