Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Colores 6: Capítulos 7. En el mercado y 8. En el supermercado

Skapad 2019-01-13 20:41 i Hallsta skola Norrtälje
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet bekantar vi oss med ord för matvaror och frukt. Vi lär oss fraser som behövs när man handlar.

Innehåll

Tidsperiod:

 • Veckorna 3-10

Lärandemål:

 • frukter
 • ord för vanliga matvaror
 • att prata om vad du ska handla
 • att fråga och berätta var någonting finns
 • lägesord
 • bestämd artikel: el/la och los/las
 • substantiv i singular och plural
 • räkneorden 10-100, jämna tiotal
 • Peru

Bedömning:

 • muntliga och skriftliga läxförhör
 • muntliga och skriftliga övningar i klassrummet

Planering:

 • Vecka 3 Repetition En el mercado
 • Vecka 4 Frukt
 • Vecka 5 10-100 jämna tiotal
 • Vecka 6 En el supermercado - matvaror
 • Vecka 7 Lägesord
 • Vecka 8 Peru
 • Vecka 10 ?Cuánto cuesta? Repetition

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
  M2  4-6
 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
  M2  4-6
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M2  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
  M2  4-6
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
  M2  4-6
 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
  M2  4-6
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal och intonation.
  M2  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
  M2  E 6
 • Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i enkla texter om välbekanta ämnen.
  M2  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
  M2  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
  M2  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: