Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delkurs 4 Ledaren som förebild

Skapad 2019-01-13 20:44 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Pedagogik
I detta arbetsområde kommer du att få presentera och reflektera över en ledare ute i samhället genom att utse en valfri litteratur/pod som förebilden skapat för människor. Målet med uppgiften är att första hur ledarens ledarskap påverkar omgivningen och samhället ur ett individ, grupp och ledarperspektiv

Innehåll

Hej, här nedan finner du en lathund för arbetsområdet med schema. 

 

1. Diskutera kollegialt på olika exempel gällande valet av person. 

2. Välj ut en litteratur/ podd med fokus på en förebild ute i samhället som gjort såval inre / ytre resor med framgångar och motgångar

3. Läs literaturen /lyssna på podden och skriv ner händelser/ scenarion som varit viktiga under personens liv. 

4. Välj ut begrepp ur helikopterperspektivet 

5. Genomför det muntliga seminariet

6. Gör din skriftliga/muntliga examinationsuppgift 

5

Introduktion DK 4

Hitta bok/ media

6

Hitta bok/ media

Läsa/ gå igenom media

7

Läsa/ gå igenom media

Läsa/ gå igenom media

8

Sportlov

Sportlov

9

Läsa/ gå igenom media

Läsa/ gå igenom media

10

Läsa/ gå igenom media

Arbeta med slutuppgift

11

Seminarium/ arbeta med slutuppgift

Seminarium/ arbeta med slutuppgift

12

Arbeta med slutuppgift

Arbeta med slutuppgift Inlämning 26/3

13

Intro DK 5 Mitt ledarskap

Genomgång+ diskussion av grundbegrepp

Uppgifter

  • DK 4. Ledaren som förebild ( Ped.ledarskap)

  • DK 4. Ledaren som förebild ( Ped.ledarskap)

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar och påverkas av ledaren.
    Ped  -
  • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.
    Ped  -

Matriser

Ped
DK 4B Ledaren som förebild

E
Kunskapskrav
D
C
Kunskapskrav
B
A
Kunskapskrav
Begrepp och teorier
Eleven för klarar begrepp och teorier med viss säkerhet Misstolkningar förekommer
Uppfyller kriterierna i C till en viss del.
Eleven förklarar begrepp och teorier med viss säkerhet Enstaka misstolkningarförekommer
Uppfyller kriterierna i A till en viss del.
Eleven förklarar begrepp och teorier med säkerhet Inga misstolkningarförekommer
Kommunikation och interaktion
Eleven beskriver översiktligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer. Krav: Reflekterar över situationen från en synvinkel. Enkelt. Enstaka misstolkningar kan förekomma.
Uppfyller kriterierna i C till en viss del
Eleven beskriver utförligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer. Krav: Reflekterar över situationen från en synvinkel. Utförligt. Enstaka misstolkningar kan förekomma.
Uppfyller kriterierna i A till en viss del
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer. Krav: Reflekterar över situationer från flera synvinklar Inga misstolkningar förekommer.
Åsikter
I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Uppfyller kriterierna i C till en viss del
I diskussionen framför eleven tydliga argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Uppfyller kriterierna i A till en viss del
I diskussionen framför eleven tydliga och vinklade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Beskrivning, samband och slutsatser
Beskrivningarna, sambanden mellan teorierna och exemplen presenteras översiktligt, likaså slutsatserna. Misstolkningar förekommer.
Uppfyller kriterierna i C till en viss del
Beskrivningarna, sambanden mellan teorierna och exemplen presenteras utförligt, likaså slutsatserna. Misstolkning kan förekomma
Uppfyller kriterierna i A till en viss del
Beskrivningarna, sambanden mellan teorierna och exemplen presenteras utförligt och vinklat, likaså slutsatserna. Det råder inte någon misstolkning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: