Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modern Konsthistoria (Skriftlig uppgift)

Skapad 2019-01-13 22:57 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Bild
Det är dags att utgöra sista uppgiften! Härmed ska vi arbeta med västerländsk konsthistoria där fokus ligger på utvecklingen under 1800- till 1900-talet med impressionismen, postimpressionismen, kubismen, expressionismen och popkonst. Därifrån arbetar vi vidare med skriftlig samt praktisk uppgift, och slutar med reflektionsarbete över de egna arbetena.

Innehåll

Modern Konsthistoria    - Skriftlig uppgift - 

Inlämningsdatum är den 1 februari

 

Målet med arbetsområdet är att du ska förstå: 

 • Konsthistoriens bilduttryck, utveckling vid olika tidperioder. 
 • Den valda ismen och konstnärens sätt att uttrycka sig tekniskt samt konstnärligt.
 • Hur du uttrycker dig dina tankar/känslor, visa din personlighet via måleri och annat konstnärligt uttrycksätt. 
 • Hur du ska hantera teknik, material och redskap.

 

Genomgång av referenser:

Konsthistoria del1 - Impressionism, Postinpressionism, Kubism

Konsthistoria del2 - Expressionism, Popkonst 

 

Uppgift: Du ska välja en konstnär med tillhörande “ism” (impressionism, postimpressionism, kubism, surrealism, popkonst) som du vill arbeta med. Arbetet ska innehålla dessa 3 delar: 

 1. En beskrivning av ismen.  
 2. En biografi om konstnären och hens liv med vikten på de konstnärsaktiva åren och viktiga händelser.  
 3. En analys av en tavla som konstnären gjort. Hur tänkte konstnären när denne målade den tror du?  

Arbetets längd är A4 form, ca 300 - 500 ord. Källförteckning ska finnas. Arbete lämnas genom att skicka in eller dela med min mailadress(hiromi.yamamoto.wahlstedt@sodertaljefriskola.se).  
 

 

OBS! Det är viktigt att du ska tänka på: 

 • Håll deadline, annars kan du inte göra den praktiska delen på ett genomtänkt sätt.  
 • Lämna in alla 3 skriftliga delar, annars ges betyg F på det skriftliga. 
 • Tänk på att en analys är inte enbart en ytlig beskrivning utan en djup­gående under­sökning. 
 • Visa tydligt vad som är dina åsikter, genom att skriva ut ”jag tycker”, annars kan det lätt tolkas som fakta eller andras åsikter som du har läst. 
 • Egna åsikter = Åsikter, tankar, känslor kring saker du läst, eller skrivit. 
   

 

Lycka till!

 

/Hiromi

 

Uppgifter

 • Modern konsthistoria - skriftlig uppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  E 9
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  C 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  C 9
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  A 9

Matriser

Bl
FG Bild Modern konsthistoria

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriftlig del
Du lämnar in arbetet och har med alla punkter som beskrivs: Ismen, biografin och analysen. Du ska ha skrivit texten med egna ord och ha källförteckning.
Förutom det som står på Nivå 1 är du dessutom noga i ditt genomförande och har med egna tankar och åsikter i alla tre delar (det räcker inte med ”det tycker jag är bra-kommentarer”) Du visar egna tankar och förklarande jämförelser mellan olika ismer i ismdelen. Du visar tydligt vad som är DINA åsikter, genom att skriva ”jag tycker”.
Förutom att du uppfyller kriterierna för nivå 1 och 2 har du dessutom djupare resonemang och djupare egna funderingar i arbetets alla 3 delar. Du ska t.ex. kunna göra välutvecklade kopplingar mellan konstnärens liv, och dennes måleri. Du har välutvecklade jämförelser mellan de olika ismerna och mellan olika konstnärer. Du visar tydligt vad som är DINA åsikter, genom att skriva ”jag tycker”.
Praktisk del
Du gör en tavla i samma stil som konstnären, men ha ett eget motiv. Du kan ta hjälp av andra bilder, genom att rita av vissa delar. Du har ett enkelt motiv. Din teknik är på en grundläggande nivå och man kan se vilken ism tavlan tillhör. OBS! Kan jag inte se rätt konstnär och ism i tavlan blir det inte godkänt, hur snygg tavlan än är.
Förutom det som står under Nivå 1 är du dessutom noga i ditt genomförande. Du har ett kreativt, personligt och till största del självständigt motiv, visar god förmåga i att hantera din teknik och arbeta självständigt. Man KAN få rita av vissa delar av huvudmotivet om bilden i övrigt är självständigt gjord. Du har med viss symbolik i din bild.
Förutom att du uppfyller kriterierna för nivå 1 och 2 har du dessutom egna djupare tankar kring din tavla. Du har ett helt självständigt motiv men ändå i konstnärens anda. Du arbetar självständigt och löser problem som uppstår i ditt bildskapande. OBS! Om det krävs inslag av konstnärens symboler i din bild för att den ska kännas som ismens, är det ok att använda dem så länge huvudmotivet är ditt eget. Hög kvalitet i den teknik du valt visar du genom att öka svårighetsgraden i ditt motiv. Du har en egen symbolik, som är personlig och fyndig och lite mer djuptänkande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: