Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår jord

Skapad 2019-01-14 06:26 i Bohus förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Syftet med temat är att vi ska få nya kunskaper om växtrike, djur, kultur och klimat. Få uppleva likheter och olikheter på vår jord samt utveckla förståelse och få tankar om hur vi kan arbeta för en hållbarbar värld.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Då vi i vår barngrupp har barn som har anknytning till många olika delar av världen vill vi ta reda på var dem ligger, vilka språk pratas, hur ser det ut och hur lever man i de olika länderna. Barnen står ofta framför vår karta och har funderingar om olika saker. Vi vill också på ett naturlig och lekfullt sätt belysa våra olikheter och se det som tillgångar.

 

Mål

 

Omformulering av läroplansmål

Utveckling pågår när vi ser att barnen hjälper varandra och kan utrycka sina tankar och känslor

Utveckling pågår när barnen visar nyfikenhet och ställer frågor

Utveckling pågår när barnen kan berätta om sina erfarenheter och använda dem i nya utmaningar

Utveckling pågår när barnen själva tar ansvar för att inte slänga skräp, slänga mindre mat, spolar mindre vatten, släcker lampor

 

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Världskarta uppsatt på väggen där vi kan titta var de olika länderna ligger

Ta fram flaggor

Göra en" återvinningsstation" på avdelningen där vi kan sortera olika material

Självporträtt där vi visar på våra olikheter

Odla

Uppmärksamma Earth Hour, barnkonventionen

Skräpplockardag

Rocka sockorna

Röris

Låna och läsa böcker, Vännerna i Kungaskogen går på utflykt

Använda oss av våra digitala verktyg för att söka fakta och dokumentera

Dela oss i mindre grupper

 

 

Uppföljning

Utvärdering

Analys och utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: