👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Hemmet

Skapad 2019-01-14 08:14 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Planering för ett arbetsområde i Teknik där eleverna får lära sig mer om trafikignalsystem samt elektronik och elektroniska komponenter som kan användas till trafiksignalsytem.
Grundskola 8 – 9 Teknik
Innan man bygger om hemma och inreder så måste man göra en planering av hur man vill ha det. Det kan man göra på papper men det är bra att kunna använda en 3D-bild där man bättre kan se hur det blir i verkligheten. Man kan även inreda med skåp och möbler för att få en bättre bild av hur det kan se ut när det är klart.

Innehåll

Examination

Muntlig redovisning

Ni visar upp era rum och berättar vad ni har och hur ni tyckte arbetet gick. Ni har en ritning som ni följt.

 

Bedömning

I arbetsområdet bedöms följande:


- Hur väl ni gör en ritning.

- Hur väl ni konstruerar och tänker på noggrannheten på ritning samt i 3D programmet. Så att det blir väl fungerande rum.

- Hur väl ni försöker få arbetet att gå framåt genom att hitta lösningar på problem.

 

Uppgifter

  • 3D bild av hus

  • Gör en planritning

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
    Tk  7-9
  • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
    Tk  7-9

Matriser

Tk
Kunskapskrav Teknik 7-9

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Förmågor
Identifiera problem och behov som kan lösas med hjälp av teknik
Du kan bygga och förbättra enkla tekniska saker genom att undersöka och testa olika idéer på ett ganska bra sätt. Du gör enkla fysiska och digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra enkla tekniska saker genom att undersöka och testa olika idéer på ett bra sätt. Du gör utvecklade fysiska och digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra enkla tekniska saker genom att undersöka och testa olika idéer på ett mycket bra sätt. Du gör välutvecklade fysiska och digitala modeller.
Välja arbetssätt för att få arbetet att fungera
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Konstruera ritning till modell
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller och ritningar eller rapporter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller och ritningar eller rapporter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller och ritningar eller rapporter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.