Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temperatur och diagram Kap 5

Skapad 2019-01-14 08:54 i Björkåsskolan Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
I detta kapitel kommer vi öva på att läsa av temperatur på termometern, vi kommer bekanta oss med linjediagram cirkeldiagram. Vi kommer också öva på att räkna ut medelvärde.

Innehåll

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

- hur man läser av termometern,

- linjediagram och cirkeldiagram,

- medelvärde och hur man räknar ut det.

Arbetssätt

Vi kommer att träna både praktiskt och teoretiskt.

- Vi jobbar både enskilt, i par och i helklass.

- Vi övar på att automatisera kunskaperna dels i skolan och dels träning i hemmet.

Bedömning

- Eget arbete med uppgifter i matteboken

- Diagnoser för att ta reda på hur kunskaper stämmer överens med målen.

Du ska kunna: 

 - läsa av termometern,

- läsa och förstå linjediagram,

- rita linjediagram,

- räkna ut medelvärde.

- läsa av och förstå cirkeldiagram. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Temperatur och diagram, åk 5

På väg att nå en grundläggande nivå
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Matematiska begrepp
Temperatur, termometer, medelvärde, linjediagram, cirkeldiagram.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Linjediagram och Cirkeldiagram
Läsa av och förstå linjediagram. och cirkeldiagram Rita linjediagram och cirkeldiagram.
Du använder matematiska begrepp på ett ganska bra sätt i välkända situationer. Du använder tabeller och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du använder matematiska begrepp på ett bra sätt i situationer som du känner till. Du använder tabeller och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du använder matematiska begrepp på ett bra sätt i situationer som du känner till. Du använder tabeller och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Samtala
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra olika lösningar.
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man kan göra lösningar..
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra lösningar..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: