Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och ljus

Skapad 2019-01-14 09:05 i Sternöskolan Karlshamn
Ett arbete om ljud och ljus i åk 5 och 6.
Grundskola 5 – 6 Fysik
Vad är ljud? Höga och låga toner. Svaga och starka ljud. Örat och hörseln. Vad är ljus? Ögat och synen.

Innehåll

Kursplanens syfte

Eleven ska kunna

Du kommer att utveckla din förståelse för:

 • vad ljud är
 • höga och låga toner
 • svaga och starka ljud
 • hur vi hör - örat
 • var ljuset kommer ifrån
 • att ljuset studsar
 • ögat och synen
 • hur djur hör och ser

Arbetssätt

 • Enskilt och i grupp.
 • Lärargenomgångar.
 • Praktiska experiment.
 • Film.
 • Skriftliga arbetsuppgifter.

Bedömning/Dokumentation

Jag kommer att bedöma hur du:

 • genomför enkla undersökningar.
 • tolkar olika resultat och ser likheter samt kan resonera om detta.
 • dokumenterar dina undersökningar.
 • kan föra ett resonemang kring vad ljud  och ljus är
 • använder fysikens begrepp
 • reflekterar kring ljudets påverkan i olika situationer
 • beskriver ögat och dess funktion
 • beskriver örat och dess funktion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Fy
Fysik Ljud & Ljus

Rubrik 1

E
C
A
Använda information
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Fältstudier & undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Använda utrustning
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Dokumentera undersökningar
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Fysikaliska fenomen & begrepp
Du har baskunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i fysik Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett mycket bra sätt.
Fysikaliska samband
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om ljud och ljus. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om ljud och ljus. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om ljud och ljus. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: