Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The big five - världsreligionerna!

Skapad 2019-01-14 09:24 i Tanumskolan F-6 Tanum
Grundskola 6 Religionskunskap
Här kommer du att få lära dig om våra stora världsreligioner. Runt omkring i världen tror människor på massa olika saker och vissa tror inte på något alls! Varför är det så? Och vad är det man tror på? Och var kommer dessa tankar ifrån? Och varför tror människor ?

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Dessa konkreta mål skall Du arbeta för att nå i detta område:

* Få kunskaper om vilka våra fem världsreligioner är
* Få kunskaper om dessa religioners huvudsakliga tankar, ursprung och spridning
* Få kunskap om vad religion är för något och varför tron är så viktig för många   människor
* Få träning i att diskutera etiska och moraliska frågor utifrån aktuella religiösa konflikter i världen
* Kunna se likheter och skillnader mellan olika relgioner i världen

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav


Ditt arbete kommer att bedömas löpande genom ditt ansvarstagande i lektionsarbetet, där din delaktighet i arbete och diskussioner kommer bedömas utifrån dina förmågor att resonera, se samband, reflektera, söka information och dra slutsatser utifrån de kunskaper du tillägnar dig. Under arbetsområdet får du möjlighet att visa dina förmågor dels genom muntliga resonemang samt genom inlämning av ditt skriftliga arbetsdokument/matris över de stora religionerna i världen. Ni kommer också få möjlighet att visa hur långt ni nått i er kunskapsutveckling genom en avslutande skrivning på arbetsområdet.

För området kommer du ges förutsättning att utveckla dina förmågor enligt matrisen som belyser kunskapskraven för detta område och återfinns i slutet av detta dokument. 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Det här arbetsområdet kommer att kretsa kring genomgångar, enskilda studier, filmer vi ser och efterföljande diskussioner kring dem. Vi kommer också att använda kartan och Religionsboken. Undervisningen kommer således innhehålla

1. Genomgångar kring de olika religionernas grundtankar.
2. Diskussioner i grupp och helklass kring tro, religiösa frågor och konflikter i världen idag och enskilda exempel från historien.
3. Filmer som stöd till genomgångar och diskussioner.
4. Enskilt arbete med ett arbetsdokument kring de olika religionerna.

Du kommer lära dig:

Ålder - när har religionerna kommit till?
Högtider - vilka är de viktigaste och varför finns dem?
Utbredning - var finns dessa religioner idag? Hur många anhängare?
Ursprung - var i världen och när uppstod dessa religioner?
Symboler - vilka är de viktigaste? Var står dem för?
Helig skrift - vad heter dem för dessa religioner?
Heliga platser - vilka heliga platser har dessa religioner? Var i världen ligger dem?  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religion Kunskapskraven åk 6

E
C
A
Elevens kunskap om väeldsreligionerna och förmåga att resonera om likheter och skillnader mellan några religioner
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Elevens förmåga att visa på samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna
Eleven kan visa på enkla samband mellan konkreta och religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven kan visa på enkla samband mellan konkreta och religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna
Eleven kan visa på enkla samband mellan konkreta och religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna
Elevens förmåga att resonera om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och att resonera om vad religionerna och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor
Eleven för enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven för utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det resonemanget framåt.
Elevens fömåga att använda etiska begrepp
Eleven gör, i resonemang om vardagliga moraliska frågor, reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven gör, i resonemang om vardagliga moraliska frågor, reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven gör, i resonemang om vardagliga moraliska frågor, reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Elevens förmåga att söka information om religioner och andra livsåskådningar, att använda olika typer av källor, att resonera om hurinformationen om religioner och andra livsåskådningar kan användas och förmåga att resonera källkritiskt
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: