👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft - Vatten - Syror och baser

Skapad 2019-01-14 09:33 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Egenskaper hos luft, vatten och intro till syror och baser.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vad består luft av? Vilka egenskaper har vatten? Vad menas med surt och basiskt?

Innehåll

Mål för ämnesområdet

(Kemiboken sid 46-59, 64-70)

 

 • Redogöra för vilka gaser som luft består av

 • Egenskaper hos kvävgas, syrgas och koldioxid

 • Beskriva vad som sker vid förbränning

 • Ozonlagrets betydelse + växthuseffekten

 

 • Vattenmolekylen, vilka ämnen som vatten består av

 • Vattnets speciella egenskaper

 • Vattnets tre faser

 • Vatten som lösningsmedel

 

 • Indikatorer och deras egenskaper

 • pH-skalan och pH-värden för surt, basiskt och neutralt

 • Redogöra för vanliga syror och baser samt deras egenskaper och vad de används till

 • Försurningens orsaker, effekter och åtgärder för att minska försurningen

Tidsplan

 

Vecka

Mål

Arbetsuppgifter

4

Luft

sid 46-52

Labb: syrgas, koldioxid, vätgas

Hemuppgift, ballongen

5

Vatten

sid. 53 - 59

Laboration: ytspänning, vatten och luft - glaset,

6

Syror och baser

sid 64-70

Laboration: Syror och baser

7

Repetition

Vi tränar begrepp (begreppslista, begreppskort…)

Läxförhör sid 46 -59 + 64 -70 (torsdag)

8

FYSIK- se ny planering

 

 

Centrala begrepp

se målen ovan.

Arbetssätt

 • Vi kommer att ha teorigenomgångar på de olika begreppen samt se klipp från YouTube mm.
 • Alla laborationer genomförs i halvklass.

 • Rutorna efter varje avsnitt “Kan du?” är bra uppgifter att göra för att se att man har förstått.

Bedömning

Vi kommer att ha läxförhör och ni kommer skriva laborationsrapport som bedöms. Jag kommer även att bedöma din förmåga att laborera och samarbeta under laborationerna.

 

Bildresultat för syror och baser

Uppgifter

 • Ej namngiven