Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi- vatten, blandningar och lösningar

Skapad 2019-01-14 09:56 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Vi kommer i detta område lära oss om vattnets egenskaper, olika material som kan flyta i vatten och inte samt vilka ämnen som kan lösa upp sig i vatten och inte. Vi kommer också lära oss hur vatten kommer ut till våra hem och hur det renas.
Grundskola 4 – 6 Teknik Kemi
Vi kommer i detta område lära oss om olika blandningar och lösningar. Vi kommer också lära oss hur vatten kommer till våra hem och hur det renas.

Innehåll

Vatten, blandningar och lösningar

Kemi

Du ska kunna:

 • samtala om och diskutera frågor som rör miljö och hälsa när det gäller vatten, vattenrening och kemiska ämnen som kan lösa upp sig i vatten
 • ställa frågor och bemöta åsikter och föra diskussioner framåt
 • söka information i olika källor för att göra en egen presentation eller text.
 • diskutera olika faktakällors tillförlitlighet.

 

 • genomföra enkla undersökningar efter planeringar
 • hjälpa till att ställa frågor och göra enkla planeringar av undersökningar som det går att arbeta systematiskt efter
 • jämföra dina resultat med andras när du gjort undersökningar och diskutera likheter och skillnader och vad de kan bero på
 • diskutera hur olika undersökningar kan förbättras
 • dokumentera undersökningar i text och bild
 • några metoder för att dela upp lösningar och blandningar 

 

 • berätta om hur vatten är uppbyggt med hjälp av partikelmodellen.
 • berätta om vattnets kretslopp i naturen
 • berätta om hur partiklarna rör sig vid fasövergångar mellan fast-, flytande- och gasform
 • dela in material efter löslighet samt efter om de flyter i vatten eller ej
 • berätta om vattnets egenskaper- ex ytspänning, hur det utvidgas vid kyla

 

 • några historiska och nutida upptäckter i kemi och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen

Teknik

Du ska kunna

 • beskriva vanliga tekniska system som vatten- och avloppssystem och kunna berätta om några delar i systemen och hur de samverkar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: