Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningstexter

Skapad 2019-01-14 10:06 i Gantofta skola Helsingborg
Arbeta med tidningstexter
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
I en demokrati är det viktigt att hålla sig informerad, granska makthavarna samt att ge uttryck för egna åsikter inom lagens ram. Det sker via olika medier, t ex. så informerar en tidning sina läsare via texter skrivna av både journalister och privatpersoner. För att ta ställning behöver du som mottagare ha kännedom om vilken sorts text du läser, t ex. subjektiva åsikter eller objektiv nyhetsrapportering.

Innehåll

Vi ska under vårterminens första veckor arbeta med olika tidningstexter. I december började vi med insändare och nu fortsätter vi med nyhetsartikel, notis och reportage. Vi varvar korta genomgångar med arbete där ni både läser/lyssnar till texter samt besvarar frågor, som vanligt arbetar vi tillsammans med detta. Slutarbetet blir att i grupp tillverka en egen tidning. 

 

Vecka 50 - Insändare
Vecka 2 och 3- Nyhetsartikel och notis

Fredag vecka 3 - enskild skriftlig uppgift - skriva en nyhetsartikel utifrån given händelse

Vecka 4 - intervjuteknik samt reportage

Vecka 5 och 7 - tidningsarbete

Vecka (7) 9 - restarbete/gruppen berättar om sin tidning 

 

Vi använder oss av läroboken Portal samt kopierat material.

När vi är färdiga med arbetsområdet ska du ha ökat din kunskap om olika texttyper samt ha en ökad säkerhet i att uttrycka dig i tal och skrift.

 

 

.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Tidningstexter

>
>>
>>>
Textskrivande
Du kan skriva tidningstexter med viss språklig variation
Du kan skriva tidningstexter med relativt god språklig variation
Du kan skriva tidningstexter med god språklig variation
Du har en enkel textbindning
Du har en utvecklad textbindning
Du har en välutvecklad textbindning
Du har i huvudsak en fungerande anpassning till typ av text
Du har en relativt väl fungerande anpassning till texttyp
Du har en väl fungerande anpassning till texttyp
Du har i huvudsak en fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer
Du har en relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer
Du har en väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer
Muntlig presentation
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll
Din muntliga redogörelse har viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Din muntliga redogörelse har relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Din muntliga redogörelse har god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: