Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi (Koll på Sverige)

Skapad 2019-01-14 10:23 i Sörgårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Geografi
Pedagogisk planering i geografi.

Innehåll

Pedagogisk planering i geografi för höstterminen 2018

Syfte:

Syftet med undervisningen i geografi är att eleverna ska få möjlighet att utveckla elevernas förmåga att:

·         Analysera hur naturen och människan påverkar livsmiljöer i olika delar av Sverige.

·         Undersöka och analysera hur människan, samhället och naturen påverkar varandra i olika delar av Sverige.

·         Analysera omvärlden och värdera resultaten med hjälp av teorier, metoder, tekniker, kartor och andra källor.

·         Värdera olika sätt att förbättra miljön och utvecklingen med hänsyn till etik och hållbar utveckling.

 

Kunskapsmål:

Målet med undervisningen i geografi är att eleverna mer specifikt ska utveckla sina kunskaper i följande områden:

·         Kartkunskap, centrala ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

·         Hur Sverige ser ut samt Sveriges indelning med de olika landskapen (namngeografi).

·         Undersökningar (integrerade med no-ämnena).

·         Naturtillgångar i Sverige.

 

Centralt innehåll:

·         De svenska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

·         Namn och läge på Sverige landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige.

·         Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och natur- och kulturlandskap i närmiljön

·         Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Innehåll:

Undervisningen kommer att utgå från boken "Koll på Sverige".

 

Arbetssätt:

Vi kommer att studera texterna i boken samt vid behov undersöka flera källor för att inhämta kompletterade fakta och för att korsexaminera alla källornas trovärdighet. Vi kommer att göra analyser av innehållet och försöka dra slutsatser kring innehållet. Förutom det kommer vi att arbeta med olika arbetsblad och eventuella andra stenciler och andra övningar. 

Tidsperiod:

V.2- V.15 (med reservation för eventuella ändringar).

 

Bedömning:

Eleverna bedöms dels genom ett aktivt deltagande under lektionerna, där de visar att de har utvecklat kunskaper kring innehållet. Samt att de kommer att få göra en examinerande arbetsuppgift i slutet av varje del område.

För ett godtagbart resultat i kursen behöver du som elev visa att du har utvecklat god förståelse kring kursens innehåll samt att du har visat att du har utvecklat de förmågor som beskrivs i kursens syfte. För ett mer än godtagbart resultat i kursen behöver du visa att du har utvecklat mycket god förståelse kring kursens innehåll, att du har utvecklat de förmågor som beskrivs i kursens syfte och att du problematiserar kursens innehåll samt att du har fått insikter som kan överföras i de egna sammanhangen.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: