👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte - koordinatsystem och lägesmått

Skapad 2019-01-14 10:28 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Matematik
Vad är ett koordinatsystem? Vad använder man det till? Vad är ett lägesmått och hur räknar man ut det? Detta kommer vi jobba med i det här arbetsområdet.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Det här ska du som elev lära dig

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • beskriva vad ett koordinatsystem är
 • avläsa och skriva koordinater för punkter
 • rita koordinatsystem och sätta ut punkter
 • läsa av och rita diagram med proportionella samband
 • lägesmåtten typvärde, medelvärde och median

Begrepp du ska kunna: Koordinatsystem, koordinat, punkt, x-axel, y-axel, origo, rät linje, proportionella samband, typvärde, medelvärde, median

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att utgå ifrån matteboken kap 4, grön och blå eller röd kurs. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma er under arbetets gång. Under mattediskussioner, när ni arbetar i kap 4 och er diagnos.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6