Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Munmotorik

Skapad 2019-01-14 10:37 i Gula husets förskola Bollnäs
Förskola
Vi kommer att arbeta med munmotorik där vi kommer att använda oss av ett munmotoriskt kompendium med teoretiska och praktiska övningar.

Innehåll

Varför:

Genom att utföra munmotoriska övningar kan det enskilda barnet utveckla sitt tal samt sin språkförståelse. 

Vi kommer att dela barngruppen i två mindre grupper för att ge alla barn möjlighet att komma till tals samt för att se och bekräfta varje enskilt barn.

Hur:

Vi kommer att arbeta utifrån ett munmotoriskt kompendium med övningar i två grupper. Tanken är att arbeta fyra veckor åt gången inom ett område ex. Blåsövningar. 

Mål:

Målet med att arbeta med munmotori är att utveckla barnens språkförståelse och tal. 

Följa varje barns behov och utveckling. 

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: