👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik v.2-5 - LPP Kapitel 6 Tal

Skapad 2019-01-14 11:03 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Välkomna till ett nytt avsnitt inom matematiken. Idag och de närmsta tre veckorna ska vi arbeta med området Tal. Vi kommer lära oss MuDAS som förklarar i vilken ordning räkneoperationer ska göras vid uträkning av tal. Dessutom kommer vi även lära oss utföra division med minnessiffror.

Innehåll

 

Kunskapskrav:

·         Du ska veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som till exempel 14 + 8 ∙ 4.

·         Du ska kunna räkna division med minnessiffror.

·         Du ska förstå vad som menas med negativa tal.   

·         Du ska kunna jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal.

·         Du ska kunna byta ut frågetecknet mot rätt tal i till exempel 10 – 5 = ? + 2.  

 

Arbetssätt:

 

·         Genomgångar.

·         Eget arbete.

·         Arbete i par vid genomgångar.

Underlag för bedömning:

 

·         Skriftlig diagnos.

·      Aktivitet under genomgångar.

 

Uppgifter

 • Diagnos 6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6