Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - världens ämne

Skapad 2019-01-14 12:07 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Geografi

Innehåll

 

Undervisning

·        Genomgångar och filmer

·         Arbetsuppgifter

·         Texter

 

Hur visar du vad du kan?

1.      Förhör i namngeografi vecka 3, 4 och 5

2.      Skrivuppgift – inlämning fredag vecka 5

3.      Fältstudie

 

Att kunna till skrivuppgiften torsdag vecka 5

 

·         Fundera över hur jordens klimat- och vegetationszoner påverkar människors livsvillkor

·         Resonera om för- och nackdelar med olika energikällor

·         Fundera över orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar för människor, samhällen och miljön.

·         Berätta var varor och tjänster konsumeras och produceras i dag och hur detta har förändrats över tid.

·         Fundera över orsaker till och konsekvenser av fördelningen av jordens befolkning är p g a t ex fattigdom, migration och urbanisering

Matriser

Ge
Geografi - världens ämne

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ha kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur
Grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Använda geografiska begrepp
På ett i huvudsak fungerande sätt.
På ett relativt väl fungerande sätt.
På ett väl fungerande sätt.
Beskriva geografiska mönster av handel och kommunikation.
Beskriver enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Resonera kring klimatförändringars konsekvenser
Enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Resonera om ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor
Enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Ha kunskaper om världsdelarnas namngeografi
Grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: