Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens befolkning

Skapad 2019-01-14 12:29 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Hur är jordens befolkning fördelad över jorden och hur ser framtiden ut!
Grundskola 9 Geografi
Jordens befolkning ökar i snabb takt. Det beror främst på att antalet människor i världens fattigaste länder blir fler. I flera av världens rikaste länder är befolkningsutvecklingen den motsatta. Fler än någonsin flyttar nu från landsbygden till städerna. Denna urbanisering är störst i utvecklingsländerna och innebär förändrade livsvillkor för miljontals människor. Fler människor är på flykt undan krig, svält och fattigdom nu än på mycket länge i historien. Syftet med det här arbetsområdet är att förklara orsaker till varför en del områden på jorden är mycket tätbefolkade medan andra är nästan folktomma och vad detta får för konsekvenser.

Innehåll

 

Konkretiserade mål

 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet och hur resursfördelningen ser ut
 • Hur befolkningsökningen kommer att se ut och konsekvenserna av den
 • Orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen
 • Orsaker och konsekvenser till migrationen (att folk flyttar mellan olika länder)
 • Orsaker till och konsekvenser av urbanisering (att folk flyttar till städerna)
 • Känna till olika begrepp som t ex migration, urbanisering och demografi mm.

Bedömning:

Muntlig eller skriftlig bedömning på världens befolkning, var man bor, befolkningsökning, migration och resursfördelning av mat och tillgång till vatten.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Världens befolkning

E
C
A
Ha kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle, natur, och föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Har grundläggande och för enkla och till viss del underbyggda resonemang
Har goda kunskaper och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Har mycket goda kunskaper och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Använda geografiska begrepp
Använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Använder begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Använder begrepp på ett väl fungerande sätt
Undersöka omvärlden och då använda kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, samt föra resonemang om olika källors trovärdighet och relevans
Använder det på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Använder det på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Använder det på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Ha grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi, lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt
Har grundläggande kunskaper och kan med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Har goda kunskaper och kan med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt
Har mycket goda kunskaper och kan med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt
Resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogöra för förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in
Resonerar om och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar
Resonerar om och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar
Resonerar om och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: