Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension deckare Vt år 6

Skapad 2019-01-14 12:55 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
Nu ska du få djupdyka riktigt ordentligt i en bok du har läst! Denna gång läser vi deckare.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Du ska:

 • få en bok att recensera
 • du ska läsa boken hemma och bearbeta innehållet utifrån en stödmodell
 • skriva en recension (se classroom).
 • göra en muntlig presentation.

Du ska visa att du kan:

 • sammanfatta det du läst
 • kommentera det lästa med ett omdöme om boken
 • beskriva hur du upplevde det lästa och
 • formulera en åsikt om boken
 • ge och ta emot respons på skriven text

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta gemensamt med de texttypiska dragen för recensioner. Vi arbetar enskilt med att skriva recensionerna och sedan tränar vi på att utveckla texter. Till sist lämnas den färdiga recensionen in. Vi redovisar muntligt men en film

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur väl du har nått målen genom din skriftliga recension och din muntliga redovisning.

Uppgifter

 • Läxa - Läsa deckare och göra bokrecension

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: