👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lösningar och blandningar åk 6

Skapad 2019-01-14 13:04 i Sundbornsskolan Falun
Blandningar och lösningar. Samt kemins grunder och laborationer.
Grundskola 6 Kemi
Vi kommer att arbeta med blandningar och lösningar samt lära oss olika begrepp som finns inom området. Under arbetets gång kommer du få lära dig hur en laboration går till, hur man ställer en hypotes samt skriver en laborationsrapport. Du kommer även själv få skriva en planering för en undersökning.

Innehåll

Vad ska vi ta upp?

Blandningar och lösningar

 • vad en lösning och blandning är
 • exempel på blandningar och lösningar
 • olika metoder för att dela upp blandningar och lösningar 
 • vattnets betydelse i lösningar

 

Viktiga ord och begrepp

 atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, lösning, blandning, filtrera, sila, sedimentering, avdunstning, 

 

Hur arbetar vi?

* Vi kommer att ha genomgångar där du får lyssna och ställa frågor.

* Vi kommer att läsa i böcker och samtala om texternas innehåll.

* Vi kommer att titta på filmer som vi sedan pratar om tillsammans.

* Du kommer att få delta i diskussioner, både i helklass och i mindre grupp.

* Du kommer att få delta i olika laborationer tillsammans med en klasskompis.

* Vi kommer att repetera tillsammans.

Hur bedöms du?

Vi kommer att bedöma :

 • din aktivitet i samband med laborationer,
 • ditt deltagande i diskussioner under lektionstid och
 • dina dokumentationer i no-boken
 • din förmåga att använda områdets begrepp.


 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6