Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Names

Skapad 2019-01-14 13:25 i Söderskolan Falkenberg
Vi skriver nyheter och genomför en nyhetssändning
Grundskola 9 Engelska
Vi lär oss mer om namn och tanken bakom namn/efternamn i Sverige och Engelsktalande länder. Vi reflekterar också över vårt egna namn och tar reda på var det kommer ifrån

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi kommer att lära oss mer om traditioner vad gäller namn i olika länder som har engelska som huvudspråk, samt jämför dessa med våra namn i Sverige.

Bedömning - vad och hur

Ni kommer att bedömas för er skrivuppgift om namn.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta i helklass med att prata om namn och läsa texter om namn. Vi gör övningar som har med namn att göra och avslutar området med att skriva en egen text om dels sitt egna namn, dels om tankar man har kring namn och sättet att välja namn. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: