Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - att läsa och skriva texter i olika genrer

Skapad 2019-01-14 13:42 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Grundskola 6 Svenska
När du ska skriva en text kan du göra det på olika sätt. Hur du skriver beror på vad du ska använda din text till och vem som ska läsa den. I det här arbetsområdet kommer du att få arbeta med några olika genrer; insändare, dikter, faktatexter förklarande texter mm.

Innehåll

Syfte

Under arbetsområdet kommer vi gå igenom följande texttyper:

 • argumenterande texter - insändare, broschyrer, annonser, klagobrev.
 • återberättande texter - dagbokstexter, redovisningar, rapporter, artiklar
 • förklarande texter - instruktioner, recept, arbetsbeskrivning, manualer
 • Instruerande texter -  instruktioner, arbetsbeskrivning, manualer
 • beskrivande texter - faktatexter om djur, klimat, om länder, religioner, upptäckter
 • berättande texter - fabler, sagor, noveller, äventyrsberättelser, spökhistorier

Lärandemål för eleven

 • Du ska kunna anpassa ditt språk och ditt innehåll till olika sorters texter.
 • Du ska kunna känna igen några av de vanligaste genrerna. 
 • Du ska kunna skriva en artikel, med rubrik, ingress och brödtext.
 • Du ska kunna skriva en faktatext, strukturerad efter rubriker där du sammanställer information från olika källor.
 • Du ska kunna skriva ett brev och en inbjudan med typiska språkliga drag.
 • Du ska kunna skriva en förklarande text med fakta och förklaringar i olika steg. 
 • Du ska kunna skriva en valfri dikt med de typiska drag som gäller för den valda dikttypen.
 • Du ska kunna skriva en instruerande text med förklaring steg för steg i rätt ordning.
 • Du ska kunna skriva en bokrecension med sammanfattning och åsikter kring boken.
 • Du ska kunna skriva en argumenterande text, t ex en insändare med åsikt och argument/motargument.
 • Du ska kunna använda dig av grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
 • Du ska kunna bearbeta din text efter respons från kamrat.  

Undervisning

Vi kommer att arbeta med en genre i taget. Först läser du en text och lär dig vad som är typiskt för just den genren. Sedan får du praktiskt arbeta med en uppgift som ger dig hjälp att slutligen skriva din genretext. 

Kunskapskrav

Ditt arbete kommer att bedömas genom att jag läser och kommenterar dina texter. 
I min bedömning kommer jag även att använda mig av bedömningsmatrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Svenska - att skriva texter i olika genrer

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Känna igen en genre
Berättande, återberättande, beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter.
Du känner igen några av de vanligaste genrerna.
Du känner igen några av de vanligaste genrerna. Du kan ge exempel på något särdrag för någon av dem.
Du känner igen ett flertal av de vanligaste genrerna. Du kan kan ge exempel på särdrag för några av dem.
Du känner igen ett stort antal genrer. Du kan kan ge exempel på särdrag för alla dessa.
Skriva i genrer
Berättande, återberättande, beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter.
I texterna är det svårt att urskilja några särdrag för genren.
I texterna går det att urskilja vissa särdrag för genren.
I texterna finns några tydliga särdrag för genren med.
Det är lätt att urskilja särdragen i dina texter oavsett genre.
Kamratrespons och bearbetning
Bearbeta din text efter respons från kamrat.
Du har inte bearbetat din text, utan skrivit den direkt.
Du har ändrat lite i din text efter råd från andra men förändringen är inte så stor jämfört med tidigare version.
Du har gjort en del ändringar i din text efter eget huvud och/eller andras råd som förbättrat den till en viss del.
Du har gjort förändringar i din text efter råd och/eller eget huvud som har lett till en stor förbättring av den.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: