Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden och frihetstiden

Skapad 2019-01-14 13:54 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbete i historia och Geografi, som handlar om tiden då Sverige var som störst.
Grundskola 5 – 6 Geografi Historia
Visste du att Sverige har varit det tredje största landet i Europa? Visste du att Sverige på 1600-talet låg i krig med många länder? Visste du att Sverige hade en drottning som blev drottning vid sex års ålder?

Stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia och som varade i drygt 100 år, från början av 1600-talet till början av 1700-talet.

Namnet stormaktstiden kommer ifrån att Sverige under denna period erövrade och upprätthöll en stormaktsställning i Europa.

Du kommer att få lära dig om en dramatisk tid i Sveriges historia när Sverige var som störst. Vi kommer i arbetet att få lära oss hur Sverige kunde blir stora och vad det fick för följder. I arbetet kommer Du också att få veta hur människor levde, samt några viktiga händelser och personer/kungar/drottningar.

Innehåll

Innehåll

Du ska få lära dig om:

 • En spännande period i Sveriges historia, då mycket förändrades som lever kvar fortfarande.
 • Intressanta personer som var viktiga under denna period som drottning Kristina och Karl XII.
 • Varför många personer flyttade till Sverige under denna period.
 • Vilka olika länder som var svenska under den här perioden.
 • Hur kvinnor, män och barn levde under denna period.
 • Viktiga krig som utspelades under denna period och konsekvenserna av dessa.
 • Sveriges gränser under den här tiden.
 • Häxprocesserna i Sverige.

Syfte och övergripande mål

Så här ska vi arbeta

Upplägg/planering av Stormaktstiden

Vårt arbete om stormaktstidens Sverige kommer främst att vara ett individuellt arbete. Vi kommer att läsa och lyssna på berättelser, se film, göra en tidslinje, arbeta med ord/begrepp, jämförelser, instuderingsfrågor samt egna reflektioner.  Arbetet kommer även innehålla ett prov och en inlämningsuppgift. 


Läs och gör arbetsuppgifter från häftet. 

Vi läser högt i ett häfte och arbetar med uppgifter som hör till. VI går också igenom uppgifterna tillsammans.

Vi ser på filmer som handlar om stormaktstiden.

 

Repetition

Vi går igenom de olika regenterna under stormaktstiden som en repetition av texthäftet och filmerna. Detta testas av med ett prov.

 

Genomgång pm frihetstiden

Viktiga personer, händelser och begrepp

 

Vi gör en tidslinje tillsammans med de viktiga händelserna under stormaktstiden och frihetstiden. 

Två och två ansvarar vi för en viktig händelse under stormaktstiden och frihetstiden.  I klassrummet har vi en tidslinje på väggen där vi sätter upp en bild och en kort, förklarande text om vår händelse. 

 

Fördjupande uppgift om frihetstiden

Uppgift där ni får visa era kunskaper om frihetstiden. 

Bedömning

Du ska kunna redogöra för någon händelse/person under stormaktstiden.

Du ska kunna beskriva likheter och skillnader hur män, kvinnor och barn levde på 1600-talet jämfört med idag.

Du ska kunna använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.

Jag bedömer även din förmåga att:

 • söka, samla och dokumentera fakta/information
 • reflektera över inhämtad faktakunskap

 

 

 

Uppgifter

 • Uppgifter om frihetstiden och gustavianska tiden

 • Uppgifter om frihetstiden och gustavianska tiden

 • Tidslinjen-blogginlägg

 • Prov på Stormaktstiden onsdagen 23/1

 • Prov på Stormaktstiden onsdagen 23/1

 • Genomgång om uppgiften

 • Genomgång om uppgiften

 • Inlämningsuppgift om Frihetstiden och Gustavianska tiden

 • Inlämningsuppgift om Frihetstiden och Gustavianska tiden

 • Del 3

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6

Matriser

Hi Ge
Matris för Stormaktstiden år 6

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper
Ha kunskaper om viktiga personer eller händelser under stormaktstiden
Träna vidare på Sveriges regenter eller händelser, du behöver känna till dem för att förstå Sverige idag.
Du känner till en del fakta om några av regenterna eller händelserna.
Du har grundläggande kunskaper om denna periods händelser, kungar och drottningar
Du kan utförligt beskriva flera/alla av de viktigaste händelserna/ regenterna och visar att du har goda kunskaper om dem.
Ord och begrepp
Ord och begrepp (olika ord) som du stöter på i ditt arbete
Var inte rädd för nya ord och begrepp och för att använda dem, fråga eller slå upp om du är osäker!
Du kan använda och förklara en del av de begrepp som är relevanta för temat
Du kan använda och förklara många av de ord som är relevanta för temat
Du visar att du har en god förståelse för de ord och begrepp som är relevanta för temat och att du kan använda dem korrekt.
Resonemang och samband
Förstå bakgrunden till, och sambanden mellan, olika historiska händelser under Stormaktstiden.
Det är viktigt att du förstår det du har läst så att du kan ha egna resonemang och se samband mellan händelserna. Fråga om du är osäker!
Du har en grundläggande förståelse och kan resonera kring centrala händelser.
Du har en god förståelse och kan resonera kring centrala händelser.
Du har en mycket god förståelse och kan resonera och ser samband mellan olika händelser under stormaktstiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: