Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

språkutvecklande arbete med de äldre barnen

Skapad 2019-01-14 13:54 i Solängen förskola Kungälv
Förskola
Vi startar upp ett arbete för ökad språkförståelse i förskolan.

Innehåll

Vad: Vi har flera barn med behov av språklig stimulans och vi planerar utifrån detta att arbeta lite extra med språkförståelse samt läs och skriv.

Hur: I samlingen planerar vi ha olika språklekar, bilder som rimmar, bilder som hör ihop ex. mask-ros men också sagor, sånger, rim och ramsor. I våra lärmiljöer planerar vi att bjuda barnen ord, bokstäver för barnen att utforska samt skrivmaterial.

Varför: vi kopplar vårt arbete till målen för förskolan som anges nedan.

Kopplingar till läroplanen

  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: