Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik, Ljud och Ljus,

Skapad 2019-01-14 13:55 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Fysik
Vad är ljus och ljud? Hur uppkommer det? Hur är örat och ögat uppbyggt? och Hur fungerar örat och ögat?

Innehåll

Mål

Efter avslutat tema ska du veta

 • Hur ljuset bryts och sprider sig
 • Hur ljud sprider sig
 • Hur ögat är uppbyggt
 • Hur ögat uppfattar ljus och bilder
 • Hur örat är uppbyggt
 • Kunna använda ord och begrepp inom dessa områden.

Arbetsätt

Vi arbetar i boken Kemi och Fysik tillsammans. Vi läser och diskuterar texterna och arbetar med bilder om ögat och örat. Vi kommer även göra vissa experiment under arbetetsgång.

Efter att vi tillsammans gått igenom texterna och arbetat med dem ska du göra ett prov på vardera område.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån hur du uppfyller kunskapskraven för temat.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Fysik, ljud och ljus, vt 14, år 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ljud
 • Fy  4-6
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du kan diskutera och argumentera kring olika problemställningar kring ljud. Dina argument bygger du delvis på de kunskaper du har.
Du kan diskutera och argumentera kring olika problemställningar kring ljud. Dina argument bygger du till större delen på de kunskaper du har.
Du kan diskutera och argumentera kring olika problemställningar kring ljud. Dina argument bygger du på de kunskaper du har.
Ljus
 • Fy  4-6
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du kan diskutera och argumentera kring olika problemställningar kring ljus. Dina argument bygger du delvis på de kunskaper du har.
Du kan diskutera och argumentera kring olika problemställningar kring ljus. Dina argument bygger du till större delen på de kunskaper du har.
Du kan diskutera och argumentera kring olika problemställningar kring ljus. Dina argument bygger du på de kunskaper du har.
Ljud och Ljus - förr och nu
 • Fy  4-6
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du känner till och kan berätta om minst 3 upptäckter kring ljud och ljus och förklara hur de påverkat människan.
Du känner till och kan berätta om minst 4 upptäckter kring ljud och ljus och förklara hur de påverkat människan
Du känner till och kan berätta om 6 eller fler upptäckter kring ljud och ljus och förklara hur de påverkat människan
Örats och ögats olika delar
 • Bi  4-6
Du kan några delar av ögat och örat och deras funktioner.
Du kan de flera av ögat och örat och deras olika funktioner.
Du kan de flesta av ögat och örat av de delar som vi arbetat med och deras olika funktioner.
Begrepp
 • Fy
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: