👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi: Samspel, åk 7, ht 18

Skapad 2019-01-14 14:03 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Biologi
Växter, alger och en del bakterier är så kallade producenter, de kan omvandla solenergi till socker i den process som kallas fotosyntes. Växterna gör detta för sin egen skull, för att bland annat kunna växa och röra sig då de följer solen. Producenterna själva, djur och svampar kan sedan omvandla sockret till kemisk energi i den process som kallas cellandning. De organismer som äter andra organismer kallas konsumenter, de konsumerar. Nedbrytarna, som också är konsumenter, äter döda organismer och spelar en mycket viktig roll i naturen. De bryter ner och sprider ämnena i de döda organismerna så att dessa ämnen åter kan tagas upp av producenterna. Antingen äter man eller blir man äten. Växter, alger, bakterier, djur och svampar påverkar varandra, de samspelar. levande organismer ingår i näringskedjor som bildar komplicerade näringsvävar.

Innehåll

Till dig som elev:

Arbetsområdet

I detta arbetsområde ska vi lära oss om hur levande organismer samspelar med varandra. Inledningsvis ska vi prata om hur solenergi genom fotosyntes kan omvandlas till socker och sedan om hur socker genom cellandning kan omvandlas till kemisk energi. Vi ska prata om producenter, konsumenter och nedbrytare. Vilken betydelse dessa organismer har i näringskedjor och näringsvävar och vad som kan hända om någon organism av någon anledning försvinner. Vi ska även lära oss om vad en parasit är och varför dessa är icke-önskvärda. Sedan kommer vi att diskutera hur växter och djur gör för att försvara sig. Man vill ju hellre äta än bli uppäten! Slutligen ska vi prata om hur levande organismer tvingas konkurrera om t ex revir och mat, men att det ibland även kan vara nödvändigt att samarbeta för att överleva.

Mål

När arbetsområdet är klart ska du kunna:

 • redogöra för fotosyntesen
 • redogöra för cellandningen 
 • förklara skillnaden mellan en producent och en konsument 
 • ge exempel på några producenter och konsumenter 
 • beskriva och ge exempel på näringskedja, näringsväv och näringspyramid
 • beskriva samspelet mellan producent, konsument och nedbrytare
 • ge exempel på hur parasiter kan få tag i sin föda 
 • ge exempel på hur organismer försöker undvika att bli uppätna
 • förklara varför det finns konkurrens i naturen 
 • ge exempel på hur samarbete kan löna sig 
 • ge exempel på konkurrens och samarbete

Arbetssätt

 • läsa text + instuderingsfrågor
 • muntliga genomgångar

Redovisningsform

Du redovisar dina kunskaper genom:

 • ditt resonemang vid diskussioner
 • dina svar på provet

Bedömning

Jag bedömer dina förmågor vid varje lektionstillfälle. Det jag tittar på är:

 • ditt resonemang vid diskussioner och frågeställningar
 • hur du arbetar med uppgifter på lektionerna
 • dina svar på provet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Samspel- Biologi ht 18

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Ämneskunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska fenomen.
Eleven har goda kunskaper om biologiska fenomen.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska fenomen.
Begrepp
Eleven visar sina biologiska kunskaper genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven visar sina biologiska kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven visar sina biologiska kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Diskussion
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalet och diskussionen framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalet och diskussionen framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalet och diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.