👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä VT -19, Åk 9, Eng - Paradise

Skapad 2019-01-14 14:08 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar med läs- och hörförståelse samt kreativt skrivande i engelska
Grundskola 9 Engelska
Writing, discussing

Innehåll

MÅL FÖR ELEV

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

GENOMFÖRANDE

 • Du kommer att få arbeta med ord och begrepp som är kopplade till turism, kultur och levnadsvillkor. 
 • Du kommer att få skriva och arbeta med ett valt område som anses vara ett populärt turistområde. Du jämför turismen med livsvillkor för lokalbefolkningen.

BEDÖMNING

Bedömningen avser din förmåga att:

 • formulera dig skriftligt. 
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

INNEHÅLL

Lyssna och Läsa

Tala, Skriva och Samtala

 

KURSPLANEMÅL

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla:

 • tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.  
 • en allsidig kommunikativ förmåga.
 • kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.  
 • förmåga att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. 

Matriser

En
Jä VT 18- en åk 9 write & compare/MS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
Eleven kan välja strategier för att förbättra interaktionen och i olika genrer skriftligt uttrycka sig:
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. En engelsktalande person förstår texten efter en eller några genomläsningar. Textens meningar hänger ihop med varandra. Du använder ett engelskt ord och fras- och ordförråd så att en engelsktalande person förstår. enkelt och begripligt
En engelsktalande person förstår både helhet och detaljer i texten vid en första genomläsning. Texten är indelad i stycken utifrån sammanhang. Du använder ett varierat ord- och frasförråd. Innehållet drivs framåt med ny information utan upprepningar. tydligt och med visst flyt
Du väljer rätt ord i rätt sammanhang. Texten har en god struktur både inom och mellan stycken. Du visar ett stort och avancerat ord- och frasförråd. Innehållet beskrivs och förklaras utförligt. Du kan utveckla och fördjupa innehållet. tydligt och med flyt
Jämföra
Du kan göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Exempel: Around the hotels in Thailand everything is like paradise. But if you go outside the tourist hot spots you can see much more poverty and unhappyness. Innehållet är till viss del intressant och några få jämförelser har gjorts inom valt område. enkla
Exempel: ... The tourists have access to all the nice beaches and The local staff serves you with smiles on their faces. Below the surface however, poverty grows by the second. The money earned from taking care of the tourists barely covers for food on the table or support for their children. Dessutom är jämförelserna kopplade på en djupare nivå utifrån t.ex. turister och lokalbefolkningen, eller rikedom och fattigdom. välutvecklade
Exempel: ... There you can see many locals living on the streets, and many of them are children. In Sweden homelessness is also a problem. However... ... 2017 statistics revealed that... If you were to compare this to Sweden... Därtill är kopplingarna och jämförelserna konkreta och direkt jämförda med varandra utifrån relevant fakta. Välutvecklade och nyanserade