Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1700 - 1850 Frihetstiden och den Gustavianska tiden

Skapad 2019-01-14 14:31 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Grundskola 6 Historia
Vad hände efter alla krigen under Stormaktstiden? Kunde Sverige hämta sig och blomstra igen? Och vem tog makten efter Karl XII? Det ska vi ta reda på!

Innehåll

 

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • resonera om skiftesreformens orsaker och konsekvenser
 • berätta om hur Sverige styrdes under frihetstiden
 • berätta om viktiga personer och händelser under Frihetstiden och den Gustavianska tiden
 • redogöra för hur det ökade handelsutbytet såg ut och vad det betydde för Sverige och svenskarna
 • redogöra för orsaker och konsekvenser av migrationen under den här tiden
 • redogöra för orsaker och konsekvenser av den stora folkökningen

Arbetssätt

Vi kommer att inhämta kunskaper genom texter, filmer och lärarledda genomgångar. Vi kommer att bearbeta det vi lär oss genom diskussioner, skrivande och instuderingsfrågor. Vi kommer att diskutera och resonera kring det vi lär oss och fundera kring kopplingar till vår egen tid och andra tidsepoker.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att vara delaktig i våra samtal och diskussioner. I slutet av arbetsområdet kommer du att få visa skriftligt vad du lärt dig. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: