👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är religion? Kristendom.

Skapad 2019-01-14 14:32 i Vallhallaskolan Oskarshamn
Vi kommer att prata om vad religion är samt fördjupa oss i kristendomen.
Grundskola 4 Svenska Religionskunskap
Vi kommer att prata om vad religion är samt fördjupa oss i kristendomen.

Innehåll

Kursplan i ämnet religion och svenska

Arbetssätt och undervisning


1. Vad är religion, samt religiösa begrepp - gemensam genomgång, film. Begreppsmaskinen.
2. Kristendom:
Inventering av förkunskaper (tankekarta)- gemensamt samtal.
Gemensam läsning om Kristendomen s. 8-15 21-23, 24-25, 38
Kyrkan-film.
Jesus liv- gemensam läsning. Gyllene regeln. Adventskalender- Jesu liv. Studi -filmer och quizz.
Berättelser ur gamla testamentet- Bibeläventyret.
Kristna högtider. Julen- firande nu och förr.
 

 

Visa vad du lärt dig

Läxförhör på religiösa begrepp.

Slutuppgift högtider

Tummen upp s.6-15

 

 

Tidsram

Ca fem veckor.

Bedömning

Se omdömesmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6