Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd, årskurs 4, Pelarborr, sammansättning och urholkning, 2019

Skapad 2019-01-14 14:44 i Uppsävjaskolan Uppsala
Sammansättning, pelarborr, skriftlig instruktion och urholkning.
Grundskola 4 Slöjd
Du ska bygga en låda utifrån förutbestämda mått och sammanfoga denna med spik och lim. Här tränar du på att följa en skriftlig instruktion. Lådans lock kommer bestå av spelet "tre-i-rad" för att du ska få träna på att borra med hjälp av pelarborrmaskinen. Lådans lock sätter du sedan samman med lådan genom ett gångjärn i läder som du själv designar. Du får efter avslutat arbete med lådan jämföra olika sorters träslag för att sedan testa på urholkning i träslaget lind. Du får testa både invändig och utvändig skölpning när du designar och urholkar din egen skål.

Innehåll

Låda och skål

Mål

Du ska ha

 • arbetat i trä och läder och ökat din förståelse samt erfarenhet av materialens egenskaper och hur man kan kombinera olika material.
 • utvecklat kunskaper om lämpliga verktyg och maskiner inom området.
 • med hjälp av en skriftlig anvisning sammanfogat trä till en låda med trälim och spik, samt skurit ut ett gångjärn i läder/skinn.
 • gjort en skiss av din skål.
 • kunna punkta upp säkerhetsaspekter och några verktyg inom tekniken urholkning.
 • utvärderat ditt arbete och arbetsinsats i form av text och tal.

Konkretisering av kunskapskraven

Först kommer du få bygga en låda med spelet tre-i-rad på locket. Du kommer träna på att t.ex:

• följa en skriftlig beskrivning

• använda lämpliga hantverkstekniker

• borra hål på ett säkert sätt med hjälp av pelarborr

• arbeta kombinerat med två olika material - skinn och trä

• nämna positiva saker om din färdigbyggda låda och berätta varför dessa är bra.

 

Efter lådan kommer du göra en skål, i valfri form, genom tekniken urholkning. Du tränar på t.ex:

• göra en enkel skiss

• invändig och utvändig urholkning

• egenskaper hos olika träsorter, t.ex furu och lind och vad som skiljer dem åt

• ytbehandling i form av betsning

• skriftlig utvärdering av din skål samt din arbetsprocess.

 

Undervisning och bedömning

Lådan och skålen tar sammanlagt ungefär en termin att bygga.

Lektionerna kommer startas upp med gemensamma genomgångar. Genomgången tar upp sådant som är relevant för eleven att kunna för att komma vidare i sin undervisning. Ligger eleverna väldigt olika till i arbetsprocessen finns även instruktionsfilmer inspelade på IPaden.

Kom ihåg att först försöka lösa problem på egen hand samt eventuellt fråga en kompis om hjälp innan du frågar läraren.

Exempel på genomgångar:

• Vad ska du göra under terminen och varför?

• Jämföra och diskutera tre lådor som ligger på olika nivåer hantverksmässigt. Vilken tycker du är bäst slöjdad och varför? Vad har de olika lådorna för för-/nackdelar?

• Repetition på hur du använder en anslagsvinkel och fogsvans.

• Sammanfogning  med hjälp av trä och lim.  Vi år igenom en teknik där vi först bygger ihop två 'L' för att sedan sammanfoga dessa till en kvadrat.

• Repetition på bearbetning av trä. Rasp, fil och slippapper. Fiberriktning. Vilket håll ska du raspa mot?

• Pelarborren, vad finns det för för-/nackdelar gentemot en skruvdragare. Hur borrar vi på ett säkert sätt?

• Urholkning, säkerhet, verktyg och träslaget lind.

• Invändig och utvändig urholkning.

• Hur efterbehandlar du med bets? Vad är det för skillnad på bets och vanlig färg?

• Hur fyller du i utvärderingen av ditt arbete och arbetsinsats?

 

 

Bedömningen sker utifrån:

Låda:

• Använder du verktygen på ett säkert och korrekt sätt?

• Har du genomarbetat träet ordentligt? T.ex. i vilken grad har du fått bort sågmärken och stickor, är kanterna rundade?

• Har du följt den skriftliga beskrivningen?

• Är gångjärnet i skinn stramt ditsatt så inte locket sitter löst eller sladdrigt? 

• Hur självständigt arbetar du? Tänker du igenom lösningar på egen hand först innan du frågar efter hjälp?

•Har du efterbehandlat lådan på ett lämpligt sätt? 

Skål

• Kan du nämna några verktyg du använt dig av samt nämna några säkerhetsaspekter du bör tänka på när du urholkar en skål?

•Kan du förklara varför vi valt att göra skålen i lind istället för t.ex. furu?

• Hur djup och jämn är din skål? Är den väl genomarbetad både utvändigt och på insidan? Skölpat, raspat, filat, slipat? Är den tjock eller tunn?

• Har du ritat en mall, har du valt en egen form på skålen?

• Har du testat att betsa eller har du bara oljat eller lackat? 

• Hur utförligt beskriver du din arbetsprocess och arbetsinsats. Förklara så utförligt du kan. Exempelvis om du skulle svara på vad som var svårast med skålen och varför, kan du skriva "Jag tycker det det var svårast att få skålen jämn. Min skål blev djupare på vissa ställen samt att jag inte lyckades slipa bort konturerna på skålen. Jag borde jämnat till skålen mer med hjälp av skölpjärnet innan jag övergick till rasp/fil. Det var nämligen väldigt svårt att komma åt ordentligt med raspen då den var stor och klumpig, därför gav jag upp tidigare än vad jag borde gjort. Hade jag istället använt skölpjärnet mer hade det varit lättare att få bort konturerna då jag kommer åt bättre med det verktyget".

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  C 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  C 6

Matriser

Sl
Uppsävja, träslöjd, årskurs fyra, ACE

Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Raspning/Filning/Slipning Låda
Lådan + lock är på något sätt raspad, filad eller slipad.
Lockets kanter har raspats relativt runda för att sedan slipats lena. Lådans kanter och sidor är avfasade/tillrundade. Botten är finslipad så den inte sticker ut från övriga lådan.
Lockets kanter har raspats runda för att sedan slipats lena. Lådans kanter och sidor är ordentligt tillrundade. Botten är tillslipad så den inte sticker ut från övriga lådan. Lådan ska vara len och skön att hålla i.
Sammanfogning
Lådan sitter ihop med lim och spik.
Inga limrester utanför limfogar, lagom långa spikar som är ordentligt islagna
. Eventuella spikhål är igenspacklade.
Gångjärn, låda
Har klippt ut gångjärn i skinn eller läder och använder delen för att sammanfoga locket med lådan.
Har klippt ut gångjärnet längst den ritade linjen. Skinnet är spänt innan limning och spikning för att lådan och locket ska bli stabila. Locket ska inte sitta löst sidledes. Eleven ska välja spikar som lämpar sig för ändamålet.
Har med precision klippt ut gångjärnet längst den ritade linjen. Skinnet är ordentligt spänt innan limning och spikning för att lådan och locket ska bli stabila Locket ska inte sitta löst sidledes. Eleven ska välja spikar som lämpar sig för ändamålet.
Ytbehandling låda
Lådan är målad, lackad eller oljad.
Färg/lack är jämnt påstruket. Inga partier, där det ska vara färg, är omålade och inga klumpar från färg/lack finns. Färgen är påstruken i en och samma riktning, om det inte finns en annan speciell tanke bakom valet att inte göra det. T.ex kan fluffiga moln med fördel göras med cirkulära rörelser.
Färg och lack är jämnt påstruket. Inga partier, där det ska vara färg, är omålade och inga klumpar från färg/lack finns. Färgen är påstruken i en och samma riktning, om det inte finns en annan speciell tanke bakom valet att inte göra det. T.ex kan fluffiga moln med fördel göras med cirkulära rörelser. Färgerna flyter inte in i varandra. Blyertsstreck eller liknande syns inte igenom färgen.
Skiss, skål
Eleven har gjort en enkel skiss på hur skålen ska se ut.
Urholkning
Invändig och utvändig urholkning, valfri form, i träslaget lind.
Djup insida som är till större delen jämn och finslipad. Utsidan av skålen är även den välarbetad så att skålen får en enhetlig form istället för flera olika "raspkanter".
Djup insida som är jämn och finslipad. Utsidan av skålen är välarbetad så att skålen är tunn och slät. Gropar är helt borta och skålen är slipad len.
Ytbehandling skål
Skålen har efterbehandlats med bets, lack eller olja.
Bets/lack är jämnt påstruket. Inga partier, där det ska vara färg, är omålade och inga klumpar från lack finns. Mer än en färg/nyans har använts.
Bets/lack är jämnt påstruket. Inga partier, där det ska vara färg, är omålade och inga klumpar från lack finns. Mer än en färg/nyans har använts. Har visat upp teknikerna på flera slöjdalster.
Leder till kunskapskrav:
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål
Pelarborr
Eleven har borrat på pelarborren och följer då säkerhetsanvisningar.
Eleven har dessutom fyllt i pappret om pelarborren på ett tydligt och utförligt sätt.
Eleven har fyllt i pappret om pelarborren på ett tydligt och utförligt sätt. Kan borra på egen hand och gjort det flera gånger, samt följer säkerhetsföreskrifterna.
Säkerhet skål
Kan nämna två eller flera åtgärder för säkerhet vid urholkning, samt följer dessa.
Kan nämna fyra eller fler säkerheter, samt följer dessa.
Leder till kunskapskrav:
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Självständighet samt följa beskriving
Behöver mycket hjälp av läraren eller kompis. Kommer med få egna förslag om vad som ska göras för att komma vidare i arbetet.
Arbetar oftast på egen hand, följer instruktioner och kommer med egna lösningar och förslag när problem stöts på.
Arbetar självständigt och tänker själv ut olika lösningar på olika problem.
Leder till kunskapskrav:
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Miljö, skinn/läder
Vet att man bör klippa ut skinn, eller att man bör såga ut en figur ur en bräda, i kanten av materialet för att inte bilda onödigt spill.
Kan mer exakt ge exempel på var man ska lägga en mall för att få så lite spill som möjligt vid utklipp/utsågning. Kan även motivera sitt val.
Vet var man ska lägga en mall för att få så lite spill som möjligt vid utklipp/utsågning. Kan även motivera sitt val. Visar att man följer detta både på ordinarie och egna uppgifter.
Planering skål:
Skriver en kortare arbetsbeskrivning över hur skålen ska tillverkas, efter att ha tittat på introduktionsfilm om hur man kan tillverkar en skål.
Har skrivit en arbetsbeskrivning som tar upp merparten av de moment som krävs för att skålen ska bli helt färdig. Eleven behöver inte skriva kompletta meningar, utan det räcker med att stolpa upp det som ska göras.
Har skrivit en komplett arbetsbeskrivning som tar upp de moment som krävs för att skålen ska bli helt färdig. Eleven tar sedan hjälp av sin planering för att urholka en skål eller sked. Eleven behöver inte skriva kompletta meningar, utan det räcker med att stolpa upp det som ska göras.
Träslag, skål
Nämner vilket träslag skålen är gjord i, samt ger en motivering (felaktig eller riktig) till varför.
Nämner vilket träslag skålen är gjord i, samt kan motivera varför detta trä används.
Nämner vilket träslag skålen är gjord i, samt kan ge minst två korrekta samt utförliga motiveringar varför vi använt detta träslag
Leder till kunskapskrav:
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.

Förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, samt tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Muntlig redovisning,låda
Nämner något som blev bra med lådan.
Gör "reklam" för sin låda och nämner då minst två olika saker som gör just elevens låda till ett bra slöjdföremål. Dessutom motiverar eleven varför samt hur dessa blev/är bra.
Förklarar mer hur man gått tillväga för att få lådan så bra som möjligt. Vilka tekniker har använts, hur utför man dessa tekniker.
Skriftlig redovising
Nämner något man är nöjd över samt hur man skulle kunna göra skålen ännu bättre.
Förklarar även hur och varför skålen blir bättre om man gör de tidigare nämnda förändringarna.
Berättar utförligt vad man är nöjd med, varför man är nöjd med det, samt hur man gjort för att få det så bra. Nämner även vad man skulle kunna göra bättre, på vilket sätt det blir bättre och hur man skulle göra det.
Självbedömning
Har bedömt sin egen arbetsprocess genom att markera på en skala över hur man arbetat.
Leder till kunskapskrav:
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: