👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Symaskinen - Blixtlåsgubbe

Skapad 2019-01-14 14:56 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Grundskola 4 – 5 Slöjd
Symaskinen - Blixtlåsgubbe Vi syr blixtlåsgubbar och repeterar det vi lärt oss på symaskin. Vi lär oss om olika material, hantverkstekniker och tillvägagångssätt. Ni gör själva en skiss på hur vi vill att er blixlåsgubbe ska se ut med de givna förutsättningarna för färg, form och tygval.

Innehåll

 

 

Tidsperiod

 

7x80 min

 

Förmågor

 

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

 

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

 

Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

 

 

Övergripande mål och riktlinje

 

 

Eleven repeterar symaskinen, hur den fungerar, hur man trär den, hur man använder olika sömmar och till vad.

 

Eleven utvecklar kunskaper om arbetsmiljö och säkerhet.

 

Eleven väljer själv form, färg och till viss del material för att öva förmågan att formge. 

Eleven ska även träna på att motivera sitt val av form, färg och material.

 

Eleven analyserar och värderar sitt resultat genom att fundera över hur det har gått, och vad eleven hade kunnat göra annorlunda

 

 

Vad ska jag lära mig? 

 

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

Några former av hantverkstekniker. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna. 

 

 

Slöjdens arbetsprocesser

 

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

 

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

 

Uppgifter

 • Sy fast blixtlås

 • Sy blixtlås

 • Rita din egen blixtlåsgubbe - Textilslöjd lektion 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6