👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BOKSTAVSLEK

Skapad 2019-01-14 15:01 i Strandskolan Kristinehamn
Grundskola F Svenska Svenska som andraspråk
Bokstavslek som ska främja till elevernas läs och skrivlust.

Innehåll

Syfte 

Du ska få utveckla din förmåga förmåga att:

 • Skriva bokstaven.
 • Lära dig hur bokstaven ser ut.
 • Veta hur bokstaven låter.

 

Bedömning 

Du visar att du:

 • Kan skriva bokstaven “rätt”
 • Vet hur den låter.
 • Känner igen hur den ser ut.
 • Sätta samman den aktuella bokstaven med andra bokstäver du lärt dig till ord.

Vi bedömmer:

 • hur du skriver bokstäverna.
 • hur du använder dem
 • hur du känner igen dem till utseende och ljud

Undervisning och arbetsformer

 • Vi har gemensamma genomgångar. (sånger, ord-letning, rim och ramsor etc)
 • Vi samtalar, lyssnar och diskuterar.
 • Vi använder konkret material. (bornholm, gubben gran)
 • Vi letar bokstäver och ord
 • Vi arbetar med skapande med varje bokstav. (klipper, formar, bygger, färglägger etc)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -