Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 8: Mis vacaciones

Skapad 2019-01-14 15:06 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Planering av Digilär, Mis vacaciones, för spanska åk 8.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Nu under vårterminen väntar ett av de mest spännande och uppskattade arbetsområdena i spanska: Mis vacaciones (Min semester). Vi utgår ifrån Digilärs avsnittt Mis vacaciones och utvecklar med material från bl.a urskola.se. Arbetsområdet innehåller dessutom många praktiska moment. ¡Ahora vamos de vacaciones! (Nu åker vi på semester!)

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

I arbetsområdet Mis vacaciones lär du dig:

  • att hitta i en stad och ge en vägbeskrivning
  • ord som har med städer och färdsätt att göra
  • mer om populära resmål, t ex Barcelona
  • skriva meddelanden från ett resmål
  • att beskriva vädret och ange väderstreck
  • berätta vad du ska göra i framtiden
  • fler oregelbundna verb, t ex ir, ser, estar, venir och volver
  • komparera adjektiv med más och el/la más
  • tidsformen perfekt (vad man har gjort, vad som har hänt)

 

Hur ska vi arbeta?

Vi använder oss av material i Digilär, kapitel 7: Mis vacaciones 

Vi lär oss om populära resmål genom att bl.a. titta på Habla ya: Barcelona (urskola.se).

Vi gör Kahoot, Quizlet och Quizlet live för att träna på realia, ordförråd och grammatik.

Vi använder oss av bilder och kartor för att träna på stadsord och att beskriva vägen.

Vi utgår från en textmall när vi övar på att skriva en text om en resa.

Vi hjälps åt att förbättra texter och muntlig produktion genom kamratrespons.

Vi tränar på olika strategier för att förstå och kommunicera på spanska.

Vi gör hörövningar, tittar och lyssnar på program från urskola.se och övar på att förstå instruktioner på lektionerna.

Vi tränar på läsförståelse när vi läser texter, arbetar med frågor och uppgifter samt diskuterar innehållet.

 

Vad ska du lära dig?

På lektionerna visar du hur du utvecklas i språket genom att prata spanska, följa instruktioner, göra hörövningar och jobba med materialet.

Prov vecka 7:

tidsformerna presens, futurum, perfekt (Digilär-Språkbibliotek)

verblistan (quizlet https://quizlet.com/326013460/vanliga-spanska-verb-flash-cards/ )

färdmedel (Digilär kapitel 7)

stadsord (Digilär kapitel 7)

 

Muntligt och skriftligt ska du efter arbetsområdets slut kunna:

·         ge och följa en vägbeskrivning.

·         berätta om ett resmål utifrån material vi har jobbat med,

·         inleda och avsluta ett meddelande.

·         använda rätt tidsform för att berätta om vad du gör, har gjort och ska göra

beskriva vädret och ange väderstreck

 

Vi kommer att göra hör- och läsförståelseprov på temat Mis vacaciones efter PRAO-perioden.

 

Din lärare kollar med jämna mellanrum av hur långt du har kommit i kunskapsutvecklingen för att veta vad och hur du behöver träna för att komma vidare.

 

 

Matriser

M2
Spanska åk 8: Mis vacaciones

Mis vacaciones

Inte ännu
E
C
A
Lyssna
Lyssna och förstå tal. I detta arbetsområde: t.ex. vägbeskrivningar, samtal om städer och resor.
Eleven kan ännu inte förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsa
Läsa och förstå text. I detta arbetsområde: t.ex. vägbeskrivningar, texter om städer och resor.
Eleven kan ännu inte förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Tala
Formulera sig muntligt och delta i samtal, t.ex. berätta om ett resmål, ge en vägbeskrivning.
I muntlig interaktion kan eleven ännu inte uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Skriva
Uttrycka sig skriftligt i form av t.ex. ett meddelande från ett resmål, ge en vägbeskrivning, berätta om ett resmål/en stad, använda passande tidsformer.
I skriftlig interaktion kan eleven ännu inte uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: