👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stories

Skapad 2019-01-14 15:12 i Mariaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Engelska
Lilla rödluvan skärs ut ur vargens mage tillsammans med sin mormor, glada att vara vid liv. Snövit och Askungen gifter sig med prinsen i slutet av sagan. Vi vet alla hur många kända sagor slutar, eller gör vi verkligen det?

Innehåll

 

Under arbetet med sagor och berättelser kommer du utveckla:

 • Läsförståelse
  Läsa klassiska sagor på engelska
  Läsa om ingredienser för en saga och sammanfatta vilka dessa är
  Läs text om hur sagorna har förändrats över tid. Hur var det förr innan de lyckliga slut vi ofta ser i sagorna idag?
  Läs text om Robin Hood: Who Was the Man in the Woods?

 • Hörförståelse
  Se video Robin Hood https://youtu.be/_7M1YcwrKGo
  Hörövning Good Stuff A

 • Skrivande och strategier för skrivande 
  Använd de kunskaper om sagor du inhämtat och skapa texter. Vi kommer bland annat och skriv ett brev med en ursäkt.
  Strategier för skrivande
  Ordförståelse, glosor och förhör

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6