Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik och rörelse.

Skapad 2019-01-14 15:13 i Språkförskolan Helsingborg
Förskola
Forskning slår fast att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och inlärning. Så grundmotorisk träning som att åla och krypa, gå, springa och hoppa, rulla och balansera, kasta och fånga, hänga och klättra vill vi erbjuda barnen varje dag.

Innehåll

Målkriterium/Syfte

 • Få uppleva glädje i att röra sig.
 • Att barnen utvecklar en förståelse och känsla för sin balans.
 • Uthållighet, förstå att man behöver öva många gånger.
 • Smidighet, utveckla sin fin och grovmotorik.
 • Turtagning, förstå vad begreppen först och sist innebär, framför och bakom samt först du och sen jag.
 • Färg och form, utveckla barnens kunnande om färger och de geometriska formerna såsom cirkel, triangel och kvadrat.

Hur:

 • Daglig motorikbana på språkförskolan.
 • Planerad motorisk aktivitet på Idrottens hus i K2-hallen 1ggr/vecka.
 • Planerad daglig utomhusvistelse.
 • Motorikmaterial finns alltid tillgängligt för barnen att använda i sin lek. 

 

 

Reflektion/analys:

 • Vi reflekterar över våra dokumentationer och analyserar resultatet i de spontana lärandesituationerna och i den planerade undervisningen hur måluppfyllelsen. Analysen ligger till grund för vidare undervisning för måluppfyllelse.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: