Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bland hajar och rockor, Prima 2B kap.6

Skapad 2019-01-14 15:37 i Västra Karups skola Båstad
Jämföra och beskriva geometriska objekt. Storleksordna tal upp till 1000. Addition i talområdet 0 till 100 med tiotalsövergång. Använda miniräknare.
Grundskola 2 Matematik
Har hajar och rockor något gemensamt med tredimensionella objekt? Hur lång är talraden egentligen? Hur kan du använda de smarta tankeformerna du lärde dig tidigare när du ska räkna addition med tiotalsövergång? Tillsammans kan vi hitta svar på frågorna.

Innehåll

ÖVERGRIPANDE MÅL

Se kopplingar till läroplanen nedan.

SYFTE

Se syftesbeskrivningarna ur läroplanen nedan.

CENTRALT INNEHÅLL

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Under detta arbetsområde kommer du att få lära dig mer om:
 • att jämföra och beskriva geometriska objekt
 • att storleksordna tal upp till 1000
 • addition i talområdet 0-100, med tiotalsövergång
 • att använda miniräknare

UNDERVISNING

 Du kommer att få utveckla dina förmågor och kunskaper genom att:
 • arbeta med E-P-A (enskilt-par-alla), i samtal och diskussioner för att träna på att upptäcka och använda strategier  för att lösa olika matematiska problem.
 • berätta och beskriva hur du/ni löst olika typer av problem och uppgifter.
 • lyssna aktivt när andra berättar, ställa nyfikna frågor och försöka förstå hur andra tänker.
 • arbeta med Prima 2B, kapitel 6 "Bland hajar och rockor".
 • arbeta med Nomp på din Ipad.
 • arbeta med olika arbetsblad för att träna mer.
 • delta aktivt på genomgångar och skriva lösningar och svar på din whiteboard.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
 • ta ansvar för ditt lärande.
 • beskriva och jämföra geometriska begrepp.
 • använda lämpliga metoder och strategier för att lösa matematiska problem.
 • storleksordna tal upp till 1000.
 • räkna addition i talområdet 0 till 100, med tiotalsövergång.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Prima 2B, kapitel 6

Du behöver utveckla din förmåga att:
Du har förmågan att:
Du har förmågan att med säkerhet använda din kunskap gällande:
Ansvar
Skapa arbetsro och bidra till en bra arbetsmiljö för dig själv och dina kamrater.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Geometri
Jämföra och beskriva geometriska objekt.
 • Ma   3
Taluppfattning och tals användning
Storleksordna tal upp till 1000.
 • Ma   3
Taluppfattning och tals användning
Addition i talområdet 0-100 med tiotalsövergång.
 • Ma   3
Problemlösning
Strategier för hur du löser matematiska problemlösningar.
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: