Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjörövardagen, Prima 2B kap.7

Skapad 2019-01-14 15:38 i Västra Karups skola Båstad
Addition med talsortsräkning. Avrundning till närmaste tiotal. Talmönster och geometriska mönster. Addition med uppställning
Grundskola 2 Matematik
Kan man räkna ut summan på flera olika sätt? Du kommer att få lära dig två sätt. Räkna med talsorter och räkna med uppställning. "Runda tal" - vad är det?

Innehåll

ÖVERGRIPANDE MÅL

Se kopplingar till läroplanen nedan.

SYFTE

Se syftesbeskrivningarna ur läroplanen här nedan.

CENTRALT INNEHÅLL

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Under detta arbetsområde kommer du att få lära dig mer om:

* addition med talsortsräkning

* avrundning till närmaste tiotal.

* talmönster och geometriska mönster.

* addition med uppställning.

UNDERVISNING

 Du kommer att få utveckla dina förmågor och kunskaper genom att:

 • vara delaktig i gemensamma genomgångar.
 • vara aktiv i diskussioner genom att ställa frågor.
 • lära av kamrater.
 • lära till kamrater.
 • arbeta i par.
 • arbeta i grupp.
 • arbeta på egen hand.
 • arbeta med arbetsblad.
 • spela spel.
 • räkna i Primaboken.
 • träna med hjälp av t.ex. Nomp på din iPad.

BEDÖMNING

I matrisen bedömer du din kunskapsutveckling. Tillsammans diskuterar du och din lärare vad som blir ditt nästa steg.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3

Matriser

Ma
Prima 2B, kapitel 7

Du behöver utveckla din förmåga att:
Du har förmågan att:
Du har förmågan att med säkerhet använda din kunskap.
Ansvar
Skapa arbetsro och bidra till en bra arbetsmiljö för dig själv och dina kamrater.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Taluppfattning och tals användning
Addition med talsortsräkning
 • Ma   3
Taluppfattning och tals användning
Avrundning till närmaste tiotal.
Algebra
Talmönster och geometriska mönster
Taluppfattning och tals användning
Addition med uppställning
 • Ma   3
Problemlösning
Strategier för hur du löser problemlösningar.
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: