Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

På festival, Prima 2B kap.10

Skapad 2019-01-14 15:41 i Västra Karups skola Båstad
Rita och måla symmetriska bilder. Hitta symmetrin i bilder och naturen. Välja räknesätt när du löser matematiska problem. Subtraktion med uppställning.
Grundskola 2 Matematik
Riddarsköldar och blommor - hur hör det ihop med matematik? Hmmm, ett problem som jag ska lösa. Vilket räknesätt är bäst? Kan det finnas fler än bara ett sätt att lösa uppgiften på? Hur är det att räkna subtraktion med uppställning?När du är klar med kapitlet - då vet du.

Innehåll

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH RIKTLINJER

Se kopplingar till läroplanen nedan.

SYFTE

Se syftesbeskrivningarna ur läroplanen nedan.

CENTRALT INNEHÅLL

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Under detta arbetsområde kommer du att få lära dig mer om att:

 • rita och måla symmetriska bilder.
 • välja räknesätt när du löser matematiska uppgifter.
 • subtraktion med uppställning.

UNDERVISNING

 Du kommer att få utveckla dina förmågor och kunskaper genom att:
 • arbeta med t.ex. E-P-A (enskilt-par-alla), i samtal och diskussioner för att träna på att upptäcka och använda olika strategier för att lösa matematiska problem.
 • berätta och beskriva hur du/ni löst olika typer av problem och uppgifter.
 • lyssna aktivt när andra berättar, ställa nyfikna frågor och försöka förstå hur andra tänker.
 • arbeta med Prima 2B, kapitel 10 "På festival".
 • arbeta med Nomp på din Ipad.
 • arbeta med olika arbetsblad för att träna mer.
 • delta aktivt på genomgångar och skriva lösningar och svar på din whiteboard.
 • arbeta med konkret material.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
 • ta ansvar för ditt lärande.
 • rita och måla symmetriska bilder.
 • välja lämpligt räknesätt när du löser räknehändelser och matematiska problem.
 • subtrahera med hjälp av uppställning.
 • använda lämpliga metoder och strategier för att lösa matematiska problem och visa din lösning på ett tydligt sätt.

I matrisen bedömer du din kunskapsutveckling. Därefter får du min bedömning och en tillhörande kommentar med vad som blir ditt nästa steg gällande ditt matematiska lärande.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11

Matriser

Ma
Matris - På festival, Prima 2B kap.10

Du behöver utveckla din förmåga att:
Du har förmågan att:
Du har förmågan att med säkerhet använda din kunskap att:
Ansvar
Skapa arbetsro och bidra till en bra arbetsmiljöför dig själv och dina kamrater.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Geometri
Rita och måla symmetriska bilder.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
Taluppfattning och tals användning
Välja rätt räknesätt när du löser räknehändelser och matematiska problem.
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Taluppfattning och tals användning
Subtrahera med uppställning.
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Problemlösning
Välja välfungerande strategier för hur du löser matematiska problem. Du kan visa dina lösningar på ett tydligt och lättförståeligt sätt.
 • Ma
 • Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: