Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andra språk, JÄMSTÄLLDHET

Skapad 2019-01-14 16:08 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Svenska som andraspråk
I det här momentet ska du arbeta med begreppet jämställdhet: Målet är ett demokratiskt samhälle där kön- och ursprung ska komplettera, varandra, istället för att dela oss. För visst är integrationsarbetet viktigt där olikheter blir en berikande mosaik att utgå ifrån. Vi ska lära oss om våra rättigheter och skyldigheter: Alla ska, oavsett härkomst och kön, känna sig trygga på gator och torg. Du som elev kommer att få perspektiv på din situation här och nu. Momentet tar cirka tre veckor.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

Syftet med att arbeta med jämställdhet är att förstå dig själv i ett större perspektiv där lagar och traditioner begränsar eller berikar dig som person. Biologiska förutsättningar och nedärvda mönster kommer du att bli medveten om. Har vi olika roller?  Hur och varför har vi det? Viktigt är att kunna värdera, och respektera,  olika individers aktiviteter  på ett likvärdigt sätt där de olika samhällssfärerna är i balans. 

- Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

-Söka information från olika källor och värdera dessa.

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

- Informationssökning på bibliotek och på internet , i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

Du kommer att reflektera över olika texter som t.ex. Frihet, jämlikhet, broderskap(syskonskap) och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Vad innebär yttrandefrihet? Du kommer att arbeta digitalt med bl. a Clio  samt även söka egen information via samtal och intervjuer samt hitta uppgifter i den nya metoo rörelsen. Viktigt är vidare att lyssna på din egen erfarenhet. Vilka drömmar har du kring din framtid?   Vilka drömmar hade/har dina vänner/föräldrar? 

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

 Du kan prata med skolkamrater och andra vänner samt med andra anhöriga. Kontakta även studiehandledare och annan skolpersonal för att få dina frågor besvarade.   Du(Ni) kan arbeta både enskilt och i grupp.

 5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

Redovisningsformen kan vara genom  skriftlig inlämning samt via gruppdiskussioner.

 

Uppgifter

Matriser

SvA
Kunskapskrav från Lgr11

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Del från kunskapskrav
Del från kunskapskrav
Del från kunskapskrav
Del från kunskapskrav
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: