👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Tal och kommunikation

Skapad 2019-01-14 16:57 i Kålhagens förskola Natt och Dag Hudiksvall
Förskola
Vi strävar efter att utveckla intresse för tal- och skriftspråket.

Innehåll

 

Arbetsområde/Tema/projekt: Tal och språk               

Tidsperiod:  Jan - Feb 2019

Förskolans namn: Kålhagens förskola

Grupp: Tomaten och Paprikan

Barnens ålder: 1-3

Vilket innehåll ska behandlas? 

Tal och kommunikation.

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig utveckla?/Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner? 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Att kommunicera på olika sätt och göra sig förstådd.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig? 

Temasamlingar, Bornholm, kommunikation hela tiden i verksamheten. 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations och utvärderingsmetoder?

Lärlogg i unikum, pedagogiska dokumentationer på avdelningarna och utomhus. 

Pedagogerna är ansvariga.

Planeringen upprättad av:
Arbetslaget Tomaten och Paprikan.

 

Utvärdering