Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2019-01-14 21:18 i Förskolan Eken Östhammar
Fokusområde socialt och emotionella lärande. Känslor, konflikthantering och hur man är en bra kompis.
Förskola
Vi har valt att jobba utifrån ett årshjul för att säkerställa att barnen får ta del av hela läroplanen under ett år. I februari och mars kommer vi att ha fokus på läroplansmålen som handlar om matematik.

Innehåll

Syfte:

Se läroplansmål längst ner på planeringen.

Avdelningens mål:

 • Att barnen ska få delta i flera matematiska aktiviteter.
 • Att barnen ska få en ökad medvetenhet om vad matematik kan vara. 

Aktivitet/metod

 • Prioritera leken, både spontan lek och vuxenledd lek tex hunden och benen Att kunna föreställa sig något, använda fantasin, är grunden till att tänka hypotetiskt och en förutsättning för att senare tänka abstrakt, t.ex. algebra. 
 • Spela spel, att komma överens om regler är en matematisk aktivitet då detta behövs även när matematiker producerar nya matematiska idéer, då diskuteras och formuleras reglerna kring dessa idéer med andra matematiker för att få samförstånd och således blir idéen användbar. 
 • Låta barnen få möjlighet att göra förklaringar genom att vi pedagoger ställer utmanande frågor. Att få träna på att svara på frågan om varför är en matematisk aktivitet, det behöver man kunna göra för att härleda sitt svar i en uträkning och förklara för andra hur man tänkte. Vi ska därför låta barnen aktivt få chans att förklara, motivera och resonera i vardagen. 
 • Använda matematiska ord i leken, såsom lägesord, former och antal.
 • Vi ska också jämföra olika saker såsom längd, tyngd, volym, mönster och mängd

 

När? Var? Hur? Varför?.

Vi har i år valt att jobba utifrån ett årshjul för att säkerställa att barnen får ta del av hela läroplanen under ett år. I februari och mars ska vi fokusera på läroplansmål som behandlar matematik. Vi arbetar med matematik utifrån inspiration från matematiklyftet som några pedagoger på avdelningen har läst, dvs. utifrån Alan Bishops idé om de sex olika matematiska aktiviteterna som han menar är grundläggande principer för matematiken - Leka, Förklara, Lokalisera, Designa, Mäta, Räkna. 

 

Aktiviteterna sker i:

 • gruppverksamheten
 • samling
 • på och efter lässtunden
 • genom spontana samtal och aktiviteter över hela dagen när tillfälle ges.

Aktiviteterna sker således i både storgrupp men oftast i smågrupper för att främja samtalet.

Aanalys, utvärdering och reflektion:

Reflektionsfrågorna används och besvaras i rutan för analys och reflektion nedan (inte här i planeringen).

Kopiera in frågorna nedan i analys och reflektionsrutan och besvara frågorna.

 • Varför blev det som det blev? 
 • Vad lärde jag mig?
 • Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
 • Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?
 • Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?
 • Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen.          

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: