👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Marknadssplan, nulägesanalys, marknadsundersökningar

Skapad 2019-01-15 09:49 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Företagsekonomi
Inlämningsuppgift över ett större arbetsområde. Utveckling av tidigare uppgift där en nulägesanalys ( CASE) samt marknadsundersökningar av ett större företag har skett.

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift, skrivprocess, marknad, nuläge, undersökning, CASE

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
  För  -
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
  För  -
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
  För  -
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
  För  -
 • Intern och extern marknadskommunikation.
  För  -

Matriser

För
Marknadssplan, nulägesanalys, marknadsundersökningar

E- Översiktligt
D
C- Utförligt
B
A- Nyanserat
Aspekt 1
Aspekt 1, centrala delar av kunskapskrav och innehåll Marknadsplanen, lagar och bestämmelser Samhällsansvar, företagens villkor.
Eleven beskriver översiktligt marknadsföringens funktion i företaget med hjälp av några exempel. Eleven diskuterar översiktligt sambandet mellan företagens marknadsföring och deras samhällsansvar. Med hjälp av några exempel beskriver eleven översiktligt villkoren för företagens marknadsföring med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser.
Till övervägande del
Eleven beskriver utförligt marknadsföringens funktion i företaget med hjälp av några exempel. Eleven diskuterar utförligt sambandet mellan företagens marknadsföring och deras samhällsansvar. Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt villkoren för företagens marknadsföring med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser.
Till övervägande del
Eleven beskriver utförligt och nyanserat marknadsföringens funktion i företaget med hjälp av några exempel. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sambandet mellan företagens marknadsföring och deras samhällsansvar. Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt och nyanserat villkoren för företagens marknadsföring med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser samt utifrån politiska och samhällsekonomiska förutsättningar.
Aspekt 2
Aspekt 2, Centrala delar av kunskapskrav och innehåll Metoder, teorier, modeller, samt strategier, image, identitet, varumärke, intern och extern marknadskommunikation.
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom marknadsföring. Vidare använder eleven med viss säkerhet enkla marknadsföringstekniska metoder. Med hjälp av enkla teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till marknadsföring.
Till övervägande del
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom marknadsföring. Vidare använder eleven med viss säkerhet marknadsföringstekniska metoder. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till marknadsföring. Eleven värderar med enkla omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.
Till övervägande del
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom marknadsföring. Vidare väljer och använder eleven med säkerhet marknadsföringstekniska metoder. Med hjälp av komplexa teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till marknadsföring. Eleven värderar med nyanserade omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.
Aspekt 3
Aspekt 3, Centrala delar av kunskapskrav och innehåll. Nulägesanalyser, segmentering, positionering, SWOT-analyser och marknadsundersökningar.
Eleven formulerar med viss säkerhet enkla frågeställningar inom marknadsföring, samlar i samråd med handledare in information från olika källor och gör en enkel bedömning av informationens trovärdighet. Eleven sammanställer informationen, för enkla resonemang och drar enkla slutsatser.
Till övervägande del
Eleven formulerar med viss säkerhet frågeställningar inom marknadsföring, samlar efter samråd med handledare in information från olika källor och gör en välgrundad bedömning av informationens trovärdighet. Eleven sammanställer informationen, för välgrundade resonemang och drar välgrundade slutsatser.
Till övervägande del
Eleven formulerar med säkerhet komplexa frågeställningar inom marknadsföring, samlar efter samråd med handledare in information från olika, även mer avancerade, källor och gör en välgrundad och nyanserad bedömning av informationens trovärdighet. Eleven sammanställer informationen på ett strukturerat sätt, för välgrundade och nyanserade resonemang och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Aspekt 4
Aspekt 4, Centrala delar av kunskapskrav och innehåll. Källor och information i samband med att sammanställa, skriva och att referera till litteratur och trovärdiga källor. Självvärdering av uppgiften
Eleven använder i samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Till övervägande del
Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Till övervägande del
Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.