Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Pets Awesome

Skapad 2019-01-15 10:17 i Mörsils skola F-9 Åre
Ur Awesome
Grundskola 7 Engelska
Arbetsområde Pets i Awesome 7

Innehåll

 

What?

Why?

Mind map- Critters and Creatures

  • positive

  • negative

Introduction

Preview

Read “Who Doesn’t Like Dogs?”page 30-31

  • do “React and Respond”

Vocabularies at glosor.eu “Animals 1”

Listening exercise “What animals are missing?” p. 46 and “Dad’s mission” p. 51

Do your own ad, use synonyms

Vocabularies at glosor.eu “Animals 2”

Practise vocabulary


Listen to different kind of English


Create varied sentences

Discussion exercise

  • Different statements about pets

Practise speaking

Speaking test

  • Discuss pets

Test

 

Matriser

En
Tema Pets Awesome

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

En
läs och hörförståelse

E
C
A
Förstå tal *
Eleven kan förstå det huvudsakligainnehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakligainnehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Förstå skrift
Eleven kan förstå det huvudsakligainnehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakligainnehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: