Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La familia y la escuela!

Skapad 2019-01-15 10:36 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Grundskola F
Berätta och beskriva sin familj samt prata om skolan.

Innehåll

 

Pedagogisk planering L ,V,A

 

 

 

Arbetsområden:  La familia y la escuela!

 

Tid: V 3-11

 

 Förkunskap: familj ord, klockan, månader, skolämnen, tidmarkörer.

 

Syfte:

 

 • Förstå innehållet i enkla talat språk och texter som handlar om familj, skolan, månader, datum och födelsedag.

 • Utveckla förmåga att formulera sig i tal och skrift.

 • Öva på att lösa språkliga svarigheter.

   

  Mål:

 • Kunna berätta och beskriva din familj,

 • Kunna prata om din skola och skolämnen

 • Kunna säga datum och månader på spanska.

 • Kunna använda gustar, encantar, tener, querer, ir i presens + possesiva pronomen, verbet empezar och terminar

   

  Arbetssätt:

   

  O.B.S

  Du ansvarar för att utnyttja lektionstid på en effektiv sätt samt lista ut det ordförråd du behöver öva. Du hittar glosorna via:

  Glosor.eu.  9 Bratteberg 2018-2019

  Logga in med:

  francesca

  helado

   

  Läser texter

  Lyssnar och övar på olika dialoger

  Skriver texter: Du skriver i google dokument och delar den med mig. elda.henning@utb.ockero.se

   

   

  Redovisning:  Vecka 5

  Du redovisar skriftligt, muntligt och gör läs och hör- förståelseprov.

  Den muntliga delen gör ni i par där var och en ska presentera sig själv och berätta on din familj, födelsedagar, skolan m.m., samt ställer frågor till varandra. Ni har fått material att öva och förbereda sig.

   

  Skriftligt ska du utan hjälpmedel skriva en kort text där du berätta om:

  Börja texten på följande sätt: Hola!

  Me llamo …. Y voy a hablar de mi cole.

  Vad din skolan heter

  Hur din skola ser ut

  din skoldag som den skulle se ut

  skriv hur din skolvecka är

  vad du tycker öm din skola

  favorit skoldag, varför

  favorit ämne och

  om många elever går i din klass

  avsluta texter på ett artigt sätt

   

   

  Se bedömningsmatris.

   

 

Bedömningsmatris Escribir . Texten om skolan

 

Bedömningen av din skriftliga förmåga utgår från följande aspekter:

 

 

 

Aspekter

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Disposition

Skriva med sammanhang

Genomför ännu inte korta skriftliga uppgifter så att sammanhanget framgår.

Genomför korta skriftliga uppgifter. En del brister i sammanhang

Skriver med visst sammanhang och röd tråd.

Skriver relativt sammanhängande och med en för nivån tydlig röd tråd.

Innehåll

Budskap och tyglighet

fyllighet

 

Formulera sig ännu inte om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet går att förstå

Formulera sig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är begripligt.

Formulera sig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är relativt tydligt.

Formulera sig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är tydligt framgår.

Kommunikation

Anpassning till mottagare

Språkliga strategier

Gör sig ännu inte förstådd s skrift.

Saknar ännu några enkla grundläggande strategier för att kunna skriva begripligt.

Gör sig förstådd i enkel skrift.

Använder ibland några enkla grundläggande strategier för att lösa språkliga problem, t.ex. gissningar.

Anpassar ibland texten efter mottagare och sammanhang.

Använder oftast några grundläggande strategier för att lösa språkliga problem, t.ex. annat ordval.

Anpassar till viss del texten efter mottagare och sammanhang.

Använder grundläggande strategier för att lösa språkliga problem, t.ex. annat ordval och omformuleringar.

Språk

Ordförråd

Idiomatiska uttryck

Stavning

Grammatikflyt

variation

Skriver ännu inte med ett begripligt språk. Stora brister i ordförråd och grammatik.  Formella fel som förstör förståelsen.

Skriver med ett enkelt och begripligt språk. En del brister i ordförråd och grammatik. Formella fel förekommer, men förstör inte förståelsen.

Skriver med ett enkelt språk. Visar på en viss medvetenhet gällande ordval och grammatik. Formella fel förekommer, kan störa men förstör ej förståelsen.

Skriver med ett enkelt sammanhängande språk. Visar på ett passande ordval och använder några grammatiska strukturer. Få Formella fel förekommer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömningsmatris Hablar om min familj och skolan.

 

 

 

Bedömningen av din muntliga förmåga utgår från följande aspekter:

 

 

 

Aspekter

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Disposition

 sammanhang

Genomför ännu inte korta muntliga uppgifter så att sammanhanget framgår

Genomför korta muntliga uppgifter. En del brister i sammanhang

Talar med visst sammanhang och röd tråd.

Talar relativt sammanhängande och med en för nivån tydlig röd tråd.

Innehåll

Budskap går fram

 

Formulera sig ännu inte om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet går att förstå

Formulera sig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är begripligt

Formulera sig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är relativt tydligt.

Formulera sig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är tydligt framgår.

Kommunikation

Uttal

Flyt

Språkliga strategier

Deltar ännu inte aktivt i enkla samtal. Uttalet gör samtalet svårt att förstå. Saknar strategier för att lösa språkliga svårigheter.

Deltar i enkla samtal om vardagliga ämnen. Har ett begripligt uttal. Väljer och använder någon strategi för att lösa språkliga svårigheter.

Medverkar i vardagliga samtal. Har ett relativt tydligt uttal. Väljer och använder några olika strategier för att lösa språkliga svårigheter t.ex. frågor och annat ordval.

Medverkar och bidrar aktivt i vardagliga samtal. Har ett tydligt uttal och viss flyt i språket.

Väljer och använder flera olika strategier för att lösa språkliga svårigheter t.ex. frågor, annat ordval och omformuleringar.

Språk

Ordförråd

Idiomatiska uttryck

Grammatik

Uttrycker ännu inte med ett begripligt språk. Stora brister i ordförråd och grammatik.  Formella fel som förstör förståelsen.

Uttrycker sig med ett enkelt och begripligt språk. En del brister i ordförråd och grammatik. Formella fel förekommer, men förstör inte förståelsen.

Uttrycker sig med ett enkelt språk. Visar på en viss medvetenhet gällande fraser, ordval och grammatik. En del formella fel förekommer, kan störa men förstör ej förståelsen.

Uttrycker sig med ett enkelt och tydligt språk. Visar på ett passande ordval och använder några grammatiska strukturer. Få Formella fel förekommer

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: