Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk med Babba

Skapad 2019-01-15 12:45 i Centrala Förskolan Dal-Jerk Rättvik
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Babba gillar språk och att läsa sagor. Hen symboliserar språkkunnighet.

Innehåll

Nuläge

I denna barngrupp finns flera barn som ännu inte har ett utvcklas verbalt språk samt flera barn som kan utvecka och utmanas språkligt. 

Mål

Vi vill stärka barnens språkliga förmågor och bidra till utveckling inom språket samt ge barnen olika alternativ till att kunna uttycka sig.

Syfte 

Syftet är att barnen ska få verktyg till att uttrycka sig både verbalt och icke samt att få utmaningar i sin språkliga utveckling efter sitt eget behov och utvecklingsnivå.

 

Genomförande 

 • Arbeta med tecken som stöd där ett nytt tecken presenteras för barngruppen varje vecka. 
 • Läsa böcker och sagor anpassat till ålder och mognad för att stimulera och utveckla språket. 
 • Sjunga varierade sånger och ramsor under samlingar samt i den dagliga verksamheten. 
 • Skapa en Babba genom att limma och rita. 

Dokumentation    

Utveckling och process dokumenterar vi i Blogg och barnets Lärlogg

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

 

Utvärdering

Sker kontinuerligt i arbetslaget under gemensam reflektionstid.

Ansvar

Arbetslaget ansvarar gemensamt för planeringen. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: