Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7 "Statistik"

Skapad 2019-01-15 14:27 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Eleverna möter så gott som dagligen tabeller och diagram i olika sammanhang. Det är en viktig vardagskunskap att kunna tolka och kritiskt granska dessa. Eleverna ska också kunna hämta information ur en tabell eller ett diagram för att kunna göra beräkningar. • Ja det blir det, det blir cirka 19 miljoner sms per dag. • Ungefär en miljon 16–25-åringar använder Internet varje dag. • I cirkeldiagrammet kan man avläsa att det är 27 % och det är drygt en fjärdedel.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med
grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt
och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges
möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur
dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska
sammanhang.

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

När eleverna har arbetat med det här kapitlet ska de kunna:

 • hämta fakta ur tabeller
 • läsa av och tolka olika typer av diagram
 • rita stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram och cirkeldiagram
 • beräkna medelvärde och median
 • göra en enkel undersökning i sin klass och presentera den i en tabell och i ett diagram

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

 • Genomgångar på tavlan.

 • Eget arbete.

 • Problemlösning

 • Förklara på olika sätt
 • Använda egna animeringar i Geogebra och resurser i Smartboard.
 • Konkretisera innehåll genom att knyta ämnet till vardagsnära erfarenheter

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

Powerpoint presentationer som ligger på teams, testa dig själv genom att använda olika diagnoser läraren erbjuder, Instuderingsuppgifter med facit inför provet, videoklipp på YouTube eller tekniska hjälp vid redovisningar.

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

Du kommer att få visa dina förvärvade kunskaper i avsnittet med ett prov

Tänk på att du kan visa kunskaper i alla situationer under lektionerna också.

 

Uppgifter

Matriser

Ma
Kunskapskrav från Lgr11

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Förståelse och metod
Hur väl förstår eleven problemet? Vilken metod använder eleven vid lösandet av problemet?
Har delvis förstått problemet. Ritar diagram som inte uppvisar någon skillnad, och utan någon förklaring.
Har nästan helt förstått problemet. Ritar diagram som påvisar en skillnad. Beskrivningen i C kan uppvisa brister.
Har helt förstått problemet. Ritar tydliga och korrekta diagram där både x- och y-axelns skalor förändras.
Genomförande och analys
Hur fullständigt och hur väl genomför eleven lösningen? I vilken mån använder eleven samband och generaliseringar?
Har ritat ett diagram som innehåller några brister.
Har ritat två diagram som kan innehålla någon brist.
Diagrammen är för ändamålet korrekt ritade med tillhörande analys.
Redovisning och matematiskt språk
Hur tydligt redovisar eleven sin lösning? Hur använder eleven ett matematiskt språk inklusive symboler/figurer?
Redovisningen är knapphändig med ett enkelt och språket kan ha vissa brister.
Redovisningen är tydlig och omfattar större delen av uppgiften.
Har en tydlig, strukturerad och fullständig redovisning. Språket är korrekt och lämpligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: